Odnosi sa javnošću
Odsek za odnose sa javnošću Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane zadužen je za profesionalno, stručno, savesno i odgovorno informisanje javnosti o aktivnostima pripadnika vojnog zdravstva i svih vojnozdravstvenih ustanova - Vojnomedicinske akademije, Centra vojnomedicinskih ustanova „Beograd“, Vojne bolnice Niš, Vojne bolnice Novi Sad, Centra sanitetske službe, Centra veterinarske službe i Centralne apoteke-skladišta.
Sa medijima i javnošću komuniciramo dostavljanjem informacija elektronskim, pisanim i usmenim putem, kroz intervjue, saopštenja, izjave i konferencije za novinare.
U skladu sa zakonskim regulativama koje se odnose na zaštitu i poverljivost podataka o pacijentima, svi medijski upiti o zdravstvenom stanju pacijenata u vojnozdravstvenim ustanovama, zahtevi za intervjue sa pacijentima/članovima porodica pacijenata - moraju biti upućeni Odseku za odnose sa javnošću radi razmatranja. Takođe, zbog bezbednosti i privatnosti pacijenata nenajavljeni dolasci medija nisu dozvoljeni.
O novostima iz oblasti vojnog zdravstva medije blagovremeno obaveštavamo putem elektronske pošte i veb sajtova vojnozdravstvenih ustanova. Medijske upite, zahteve za intervjue, izjave i različite informacije predstavnici medija mogu ugovoriti putem elektronske pošte ili brojeva telefona. U radno vreme putem fiksne telefonske linije 011/2660-027, a predstavnici medija su obavešteni i o brojevima mobilnih telefona zaposlenih u Odseku, koji su dostupni i van radnog vremena.
Za fotografisanje i/ili video snimanje spoljašnosti i unutrašnjosti objekata vojnozdravstvenih ustanova obavezno je prethodno upućivanje pisanog zahteva.
 
Kontakt:
tel. 011/2660-027
imejl: mediji@vma.mod.gov.rs
ooj@vma.mod.gov.rs

 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas