Zamenik načelnika Vojnomedicinske akademije
 
Brigadni general

prof.dr Dragan Dinčić

 
Opšti podaci
Datum rođenja: 24. decembar 1963.
Mesto rođenja: Gnjilane, Republika Srbija
Adresa: Crnotravska 17, 11040 Beograd, Srbija 
Telefon: +381 11 2661 122 
Faks: +381 11 2662 559

Obrazovanje
2001. Subspecijalizacija u oblasti kardiologije, Vojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu 
Naziv teze: Važnost standardnih parametara lipidnog statusa kao faktora rizika za nastanak ishemijske bolesti srca
2001. Doktor medicinskih nauka, Vojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu
Naziv disertacije: Povezanost težine ishemijske bolesti srca sa genetskim polimorfizmom i koncentracijom lipoproteina (a)
1997. Magistar medicinskih nauka, Vojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu
Naziv teze: Lipoprotein (a) kao značajan faktor rizika za nastanak i razvoj ishemijske bolesti srca
1994 - 1998. Specijalizacija interne medicine, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1989. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Kretanje u službi
2011. Zamenik načelnika Vojnomedicinske akademije
         Profesor Interne medicine, Medicinski fakultet VMA Univerziteta odbrane, Beograd
2001 - 2011. Načelnik Odeljenja Klinike za urgentnu internu medicinu, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1999. Asistent na katedri Interne medicine, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1998 - 2000. Načelnik Kabineta za kardiologiju Klinike za kardiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1994 - 1998. Lekar na specijalizaciji u oblasti interne medicine, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1990 - 1994. Lekar Vojne bolnice u Kragujevcu
 
Stručna usavršavanja
  • januar - juli 2006. Usavršavanje u oblasti invazivne kardiološke dijagnostike, Klinički centar Srbije
  • januar - juli 2005.Usavršavanje u oblasti invazivne kardiološke dijagnostike, Klinički centar Srbije
  • Učesnik u naučnom projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije  Naziv projekta: Genetska epidemiologija vaskularnih oboljenja
  • Glavni istraživač kliničke studije: Studija određivanja sigurne i efikasne doze leka GAP-486 kod pacijenata sa nestabilnom ventrikularnom tahikardijom i akutnom ishemijom
  • Glavni istraživač kliničke studije: Faza III, multicentrična, randomizovana, dvostruko slepa, paralelna, placebo - kontrolisana studija o proceni bezbedne i efikasne 100 mg. doze TAK-475 u poređenju sa Ezetimibe kod pacijenata sa primarnom dislipidemijom
  • Glavni istraživač kliničke studije: Multicentrična, randomizovana, dvostruko slepa, placebo-kontrolisana studija slučaja o proceni bezbedne i efikasne doze Rivaroxaban-a kod pacijenata sa nedavnim akutnim koronarnim sindromom.
 
Predmeti edukacije
Dislipoprotoanemija i ateroskleroza
Akutni koronarni sindrom
Invazivna kardiološka dijagnostika i terapija
 
Stručni radovi i knjige
Knjiga pod nazivom "Značaj lipoproteina (a) u nastanku i razvoju ishemijske bolesti srca"
25 stručnih radova publikovanih u celosti u domaćim i stranim medicinskim časopisima
(7 radova objavljeno u međunarodnim časopisima)
Autor i koautor nekoliko poglavlja u knjigama "Ishemijska bolest srca" i "Srčana slabost"
 
Članstvo
Član Uređivačkog odbora "Vojnosanitetskog pregleda" 
Udruženje kardiologa Srbije
Podpredsednik Udruženja za aterosklerozu Srbije
Evropsko udruženje kardiologa
2004 - 2006. Sekretar Kardiološke sekcije SLD
2002 - 2004. Predsednik podružnice Srpskog lekarskog društva Vojnomedicinske akademije

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas