Sektor za logistiku
Sektor za logistiku odgovoran je za obezbeđenje svih materijalno-tehničkih uslova za funkcionisanje Vojnomedicinske akademije. Osnovne funkcije Sektora su: održavanje pokretnih sredstava, opreme i infrastrukture, snabdevanje VMA svim vrstama sredstava i materijala za rad, obezbeđivanje ishrane, odevanja i pranja, poslovi zaštite, materijalno finansijsko poslovanje i transport. 
 

Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Sektora: pukovnik vanr. prof. dr Miljojko Janošević
Imejl: vma@mod.gov.rs
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas