17.07.2018 | Aktuelnosti

Stota transplantacija matičnih ćelija kostne srži od nesrodnog davaoca u VMA

Klinika za hematologiju Vojnomedicinske akademije uradila je stotu transplantaciju matičnih ćelija kostne srži, tzv. alogene transplantacije, uzetih od davalaca koji nisu srodnici pacijentima. Ovakve vrste transplantacija u VMA se rade od januara 2013. godine, od kada je Srbija postala članica Internacionalnog registra davalaca.

Detaljnije

16.07.2018 | Aktuelnosti

Nastavak prijema profesionalnih vojnika sanitetske službe

Prijem profesionalnih vojnika sanitetske službe nastavlja se do popune predviđenog broja radnih mesta. Lica koja ispunjavaju propisane uslove za prijem i uspešno završe obuku dobijaju mogućnost zapošljavanja u sistemu vojnog zdravstva i daljeg karijernog napredovanja.

Detaljnije

16.07.2018 | Aktuelnosti

Stručni sastanak o generičkim lekovima

Sastanak sa predstavnicima udruženja „Genezis“ koje okuplja inostrane proizvođače generičkih lekova i nosioce dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet u Republici Srbiji održan je 13. jula 2018. godine u Vojnomedicinskoj akademiji.

Detaljnije

08.07.2018 | VMA u medijima

Politika

06.07.2018 | VMA u medijima

Alo

Prezentacija VMA
Vojnosanitetski pregled (VSP) 170 godina Vojnomedicinske akademije
 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas