O nama 
 
Kada kažete Vojnomedicinska akademija, na šta mislite?
Da je stručna ustanova sa dugom tradicijom kojoj se veruje? VMA je vrhunska medicinska, obrazovna i naučnoistraživačka institucija sa međunarodno priznatom reputacijom. To je vojna bolnica tzv. "centralnog tipa" gde se za deset minuta može oformiti konzilijum medicinskih stručnjaka za svaku vrstu intervencije. Osnovana je 1844. godine dok je Medicinski fakultet VMA Univerziteta odbrane, koji školuje buduće generacije vojnih lekara, osnovan 2009. godine. VMA je poznata i kao centar značajnih naučnoistraživačkih aktivnosti.

Da je to najveća vojna bolnica u Srbiji, Jugoistočnoj Evropi i jedna od najvećih u svetu?
Jeste, sa svojim kapacitetom od oko 1.200 kreveta, kompleks VMA se prostire na 21 hektar, sama zgrada ima oko 180.000 kvadratnih metara i podeljena je u više od 60 tehničko tehnoloških celina sa oko 6.000 prostorija. VMA ima 26 klinika, 25 operacionih sala, 11 instituta, Polikliniku, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Centar za hitnu pomoć i Centar za transplantaciju solidnih organa u kojima se sprovodi više od 5.000 različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura. VMA se nalazi u sastavu Ministarstva odbrane i zahvaljujući vojnoj organizaciji i predanosti zaposlenih, priznata je i nagrađivana kao medicinska ustanova uređena po najvišim svetskim standardima. Međunarodna saradnja veoma intenzivno se sprovodi kroz brojne aktivnosti od kojih je jedna od najznačajnijih učešće vojnomedicinskog osoblja u mirovnim misijama.

Da je to mesto gde se leče vojni osiguranici, politički establišment i diplomatski kor? 
Da, takođe VMA je uvek bila otvorena za sve građane, a od 2008. godine potpuno je integrisana u republički zdravstveni sistem i leči 40 posto civilnih osiguranika. Godišnje se na VMA pregleda više od 230.000 civilnih osiguranika od kojih se oko 20.000 hospitalizuje. Sem toga, svake srede Centar za hitnu pomoć VMA dežurna je hitna služba za sve građane Srbije.
Kad mi kažemo VMA, mislimo na najbolju uslugu koju možemo da pružimo našim pacijentima.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas