PROF. DR VANG ŽENGUO (PROF. WANG ZHENGGUO, M.D. PhD)
Profesor na Institutu za hirurgiju Trećeg vojnomedicinskog Univerziteta u Čonkingu, NR Kina, jedan je od osnivača modernog hirurškog zbrinjavanja traume u NR Kini. Karijeru je posvetio istraživačkom radu u oblasti blast povreda, ratne traume i ratne hirurgije uopšte.
Član je Medicinskog odeljenja Kineske akademije nauka i zbog svoje izuzetnosti u naučnoistraživačkom radu nosilac je najvećih nacionalnih nagrada i odlikovanja. Autor je velikog broja knjiga i preko 300 naučnih radova objavljenih na engleskom jeziku. Predsednik je Kineskog udruženja traumatologa i aktivni član izvršnih tela mnogih međunarodnih asocijacija koje se, pre svega, bave istraživanjem mehanizma nastanka, prevencije i lečenja ratnih i saobraćajnih povreda. Aktivnu saradnju sa VMA i njenim stručnjacima generalom prof. dr Milomirom Todorićem i pukovnikom prof. dr J. Savićem otpočeo je 1994. godine u Sankt Peterburgu, tokom održavanja Sedmog međunarodnog simpozijuma o ratnoj rani.
Zahvaljujući prof. Vangu, naša iskustva u domenu zbrinjavanja ratne traume predstavljena su na Međunarodnom kongresu o traumi, održanom u Pekingu 1996. godine, a nekoliko godina kasnije promovisan je u gostujućeg profesora VMA.
 
PROF. DR KARIM ABU ELMAGD (PROF. KAREEM ABU-ELMAGD, M.D. PhD)
Profesor je hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD i direktor Centra za intestinalnu rehabilitaciju i transplantaciju (Thomas E. Starzl Transplantation Institute). Rukovodi programom u okviru kojeg je od 1990. godine izvršeno više od 450 transplantacija creva. Poznat je po razvoju i standardizaciji mnogih hirurških metoda i posttransplantacionih terapeutskih tretmana.
Njegov istraživački rad obuhvata projekte u domenima imunološke modulacije crevnog grafta, indukcione terapije kod transplantacije creva, multivisceralne transplantacije i recidiva primarne bilijarne ciroze, primarnog sklerozantnog holangitisa i autoimunog hepatitisa nakon transplantacije jetre. Izuzetno je značajan njegov doprinos u oblasti portalne hipertenzivne hirurgije. Član je Američkog udruženja za proučavanje bolesti jetre, Međunarodnog društva za transplantaciju jetre, Američkog društva za transplantaciju i prestižne Američke hirurške asocijacije.
Gostujući je profesor VMA od 1998. godine.
 
PROF. DR MIODRAG STOJKOVIĆ (PROF. MIODRAG STOJKOVIC, M.D. PhD) 
Nosilac je visokih priznanja za zasluge u naučnoistraživačkom radu u oblasti genetike. Nakon studija na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, poslediplomske studije završio je u Minhenu na Univerzitetu Ludvig-Maksimilijan. Doktorirao je 1996. godine iz oblasti embriologije i biotehnologije, a naredne godine postao jedan od prvih naučnika u Evropi koji počinje intenzivno da radi na kloniranju domaćih životinja. U Centru za humanu reprodukciju u Njukaslu, Velika Britanija, najvećem svetskom genetičkom centru, 2002. godine postao je prvi naučnik u Velikoj Britaniji kome polazi za rukom da izdvoji liniju embrionalnih matičnih ćelija.
Zahvaljujući naučnim dostignućima, 2004. godine dobio je dozvolu britanske Komisije za ljudsku reprodukciju da prvi u Evropi počne da radi na stvaranju ljudskih embrionalnih matičnih ćelija, a iste godine je proglašen za jednog od 12 najperspektivnijih naučnika na svetu. Do decembra 2011. godine bio je glavni urednik američkog naučnog časopisa Stem cells, a danas je zamenik direktora Instituta za istraživanje „Princ Filip” u Valensiji, šef katedre za humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i predsednik Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Osnivač je specijalne bolnice za lečenje steriliteta u Leskovcu i dobitnik Sretenjskog ordena.
Za gostujućeg profesora VMA izabran je 2006. godine.
 
PROF. DR NORMAN RIČ (PROF. NORMAN RICH, M.D. PhD)
Doajen je vaskularne i ratne hirurgije i nekadašnji glavni hirurg oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Osnivač je Američkog udruženja za vaskularnu hirurgiju i član Američkog koledža hirurga, Američkog udruženja za hirurgiju traume i drugih prestižnih nacionalnih i međunarodnih društava. Držao je predavanja u više od 35 država, dok njegov stručni opus obuhvata više od 300 tekstova objavljenih u najprestižnijim svetskim časopisima i pet knjiga. Veliku počast ukazali su mu studenti, kolege i svi oni inspirisani njegovim životom i radom kroz zbirku naučnih članaka Festschrift, koja sadrži preko 170 pisama, među kojima i pismo bivšeg predsednika SAD Džordža Buša.
Za gostujućeg profesora VMA izabran je 2007. godine.
 
GENERAL-MAJOR PROF. DR LAIF SVERE ROSEN (MAJOR GENERAL, PROF. LEIF SVERRE ROSEN, M.D. PhD)
Komandant združenih sanitetskih snaga Kraljevine Norveške u penziji, vanredni profesor i konsultant iz opšte i vaskularne hirurgije na klinici Aker, Univerzitet Oslo. Zaslužan je za uspostavljanje plodonosne bilateralne saradnje između vojnih sanitetskih službi Srbije i Norveške, koja je omogućila razmenu stručnjaka i iskustava u oblasti ratne medicine i hirurgije, ali i na polju zbrinjavanja povređenih i obolelih u uslovima masovnih katastrofa. Član je više američkih udruženja, Norveške medicinske asocijacije, Norveške i Skandinavske vaskularne asocijacije. Stručne publikacije obuhvataju 39 članaka, 30 apstrakata i 11 knjiga. Status gostujućeg profesora ima i u Memorijalnoj bolnici Parklend, Opštoj bolnici San Francisko, Univerzitetu Dejvis, Medicinsko-naučnom centru u Oregonu, Medicinskim centrima Vašington i Ramzi, bolnici Henri Ford i drugim zdravstvenim ustanovama.
Izabran je za gostujućeg profesora VMA 2008. godine.
 
PROF. DR TOMAS DŽON (PROF. THOMAS JOHN, M.D. PhD)
Vodeći je svetski oftalmohirurg i profesor na Univerzitetu Lojola u Čikagu, SAD. Jedan je od rodonačelnika laminarne keratoplastike, lider u oblasti laserske i refraktivne hirurgije oka i bešavne hirurgije katarakte sa implantacijom tzv. premijum sočiva. Primenjuje i permanentno usavršava nove metode u hirurgiji rožnjače, glaukoma i transplantaciji amniotičke membrane.
Dizajnirao je više savremenih hirurških instrumenata i aparata koji su našli primenu u hirurgiji oka. Istaknuti je član najvećih evropskih i svetskih asocijacija za refraktivnu hirurgiju i hirurgiju prednjeg segmenta oka. Dobitnik je brojnih nagrada i doprinose u oblasti oftalmologije. Član je uređivačkog odbora nekoliko prestižnih oftalmoloških magazina, autor tri knjige, preko 70 visoko indeksiranih naučnih radova i član je mnogih značajnih asocijacija u oblasti oftalmologije.
Izabran je za gostujućeg profesora VMA 2008. godine.
 
PROF. DR DŽON VOLF (PROF. JOHN WOLFE, M.D. PhD)
Jedan je od vodećih evropskih autoriteta u vaskularnoj hirurgiji. Bio je predsednik Evropskog udruženja vaskularnih hirurga, Odbora za razvoj vaskularne hirurgije u Evropi i borda Kraljevskog udruženja Velike Britanije i Irske. Jedan je od predavača na Kraljevskom koledžu hirurga u Londonu i uvažen profesor na mnogim medicinskim fakultetima u svetu. Objavio je preko 250 članaka i 90 poglavlja u knjigama. Počasni je saradnik Udruženja vaskularnih hirurga u Indiji, Švajcarskoj i Južnoj Africi. Predsednik je Odbora za obrazovanje i obuku Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju i njihov predstavnik u savetu Svetske federacije vaskularnih udruženja.
Za gostujućeg profesora VMA izabran je 2010. godine.
 
PROF. DR JORDAN SAVESKI (PROF. JORDAN SAVESKI, M.D. PhD)
Svetski priznati traumatolog redovni je profesor hirurgije i nekadašnji dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Skoplju. Usavršavao se u eminentnim svetskim zdravstvenim institucijama u Ohaju, Hanoveru, Helsinkiju i Ludvigshafenu. Dobitnik je više prestižnih nagrada i priznanja i član više nacionalnih i internacionalnih ortopedsko-traumatoloških organizacija. Autor je više stotina naučnih radova, kao i sedam knjiga.
Izabran je za gostujućeg profesora VMA 2010. godine.
 
PROF. DR ČABA DŽINIČ (PROF. CSABA DZSINICH, M.D. PhD)
Redovni je profesor i vaskularni hirurg u centralnoj vojnoj bolnici Nacionalnog instituta za zdravlje u Mađarskoj. Od 1995. godine izveo je preko 11.000 operativnih zahvata na vaskularnom sistemu. Začetnik je mnogih modernih metoda i smatra se pionirom u oblasti hibridnih operacija na torakalnoj aorti u Mađarskoj. Njegov naučnoistraživački rad obuhvata i period od 16 meseci istraživanja na klinici Mejo u oblasti prevencije ishemije kičmene moždine. Dobitnik je više značajnih odlikovanja i nagrada Vlade Republike Mađarske, deset godina proveo je kao član uređivačkog odbora EJVES-a (European Journal of Vascular and Endovascular Surgery) i regionalni je urednik Međunarodnog žurnala o angiologiji (Journal of International Angiology). Osnivač je Centralnog evropskog foruma vaskularne medicine, autor više od 165 naučnih radova i preko 18 poglavlja u međunarodnim udžbenicima.
Gostujući je profesor VMA od 2010. godine.
 
DOC. DR IGOR GREGORIČ (IGOR GREGORIC, M.D. PhD)
Jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti kardiohirurgije. Direktor je Programa za mehaničku potporu cirkulaciji u bolnici Sveti Luka teksaškog Instituta za srce, zamenik direktora Programa za transplantaciju u Hjustonu, SAD i docent pri Odseku za kardiotorakalnu i vaskularnu hirurgiju na Univerzitetu u Teksasu. U svom radu fokusiran je na hirurško zbrinjavanje teških srčanih oboljenja, a posebno u oblasti transplantacije srca i mehaničke potpore cirkulaciji. Godišnje učestvuje u preko 400 kardiovaskularnih operativnih zahvata, a tokom karijere samostalno je izveo ili asistirao u više od 200 transplantacija srca. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Ljubljani, deo vojnog roka u tadašnjoj JNA proveo je u Školi rezervnih oficira na Klinici za urgentnu medicinu VMA. Od 1984. godine živi i radi u Hjustonu, u jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih kardiohirurških institucija u svetu. Autor je i koautor oko 200 radova u vodećim stručnim i naučnim časopisima, od kojih je veći broj imao prilike i da prezentuje na brojnim naučnim i stručnim međunarodnim skupovima i kongresima. Traženi je konsultant u brojnim međunarodnim publikacijama i član većeg broja naučnih i medicinskih organizacija, uključujući Međunarodno udruženje za transplantaciju srca, Američko medicinsko udruženje i Međunarodno udruženje za minimalno invazivnu kardiohirurgiju.
Promovisan je u gostujućeg profesora VMA 2011. godine.
 
PROF. DR DIRK DE RIDER (PROF. DIRK DE RIDDER, M.D. PhD)
Načelnik Klinike za funkcionalnu i žensku urologiju u bolnici Gasthušberg pri Katoličkom univerzitetu Leven, Belgija, jedan je od najznačajnijih evropskih stručnjaka u oblasti ženske, funkcionalne i rekonstruktivne urologije, kao i neurourologije. Član je borda Evropskog udruženja za žensku i funkcionalnu urologiju i predsedavajući Komiteta za standardizaciju Međunarodnog udruženja za inkontinenciju. Glavni je koordinator i medicinski direktor Centra za multiplu sklerozu u Melsbruku, Belgija, od 2000. godine, a obavljao je funkciju predsednika Evropskog udruženja za neurourologiju od 2004. do 2007. godine. Od 2005. godine vodi integrisani program za reparaciju postporođajnih vezikovaginalnih fistula u Kisantu, DR Kongo. Autor je i koautor više od 160 radova objavljenih u najznačajnijim stručnim časopisima.
Promovisan je u gostujućeg profesora VMA 2013. godine.
 
PROFESOR DR ALEKS EVERS (PROF. ALEX EVERS, M.D. PhD)
Šef anesteziološkog odseka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Vašingtonu promovisan je u gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane 2014. godine.
Dr Evers, profesor anesteziologije, interne medicine i razvojne biologije Henry Mallinckrodt i šef katedre za anesteziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Vašingtonu, SAD pristupnim predavanjem pod nazivom "Budućnost anesteziologije - izazovi i mogućnosti" ukazao je na važnost i ulogu anestezije, ali i značaj kombinacije naučnoistraživačkog rada, kliničke prakse i istraživanja u preoperativnoj nezi pacijenata, kliničkoj nezi i istraživačkim aktivnostima.
Pored toga što vodi odeljenje za anesteziologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta Vašington u Sent Luisu, Misuri, dr Evers je anesteziolog koji je priznat od strane Best Doctors, Inc. kao jedan od najboljih lekara u Americi. Kao istraživač, dr Evers je zainteresovan za razjašnjavanje molekularnih mehanizama preko kojih anestetici smanjuju funkciju nervnog sistema. Posebno je zainteresovan za identifikaciju ciljnih molekula sa kojima anestetici stupaju u interakciju i karakterizaciju ovih interakcija. Da bi podržali ovo istraživanje, dr Evers i njegove kolege razvili su tehniku foto-obeležavanja, koja im omogućava da identifikuju specifične delove proteina koji su u interakciji sa anestetičkim lekovima. Krajnji cilj ovog istraživanja je da se klasifikuju mesta vezivanja odgovorna za proizvodnju anestezije.
Dr Evers je aktivan član Upravnog odbora Međunarodnog udruženja za istraživanje anestezije (IARS) i igrao je ključnu ulogu u konceptualnom razvoju SmartTots-a od njegovog formiranja 2008. Dr Evers kopredsedava Naučnom savetodavnom odboru SmartTots.
Evers je diplomirao na Univerzitetu Jejl 1974. i diplomirao medicinu na Univerzitetu u Njujorku 1978. godine, a zatim je završio postdiplomske medicinske studije u bolnici Majkl Riz u Čikagu i Opštoj bolnici Masačusetsa u Bostonu. Bio je istraživač na Univerzitetu Vašington pre nego što se pridružio nastavnom kadru 1983.
 
PROF. DR NIKOLAUS KREGER (PROF. NICOLAUS KRÖGER, M.D. PhD)
Medicinski direktor Odeljenja za transplantaciju matičnih ćelija Univerzitetske bolnice Hamburg-Ependorf (Nemačka), profesor dr Nikolaus Kreger proglašen je gostujućim profesorom Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu 2016. godine tokom simpozijuma Klinike za hematologiju VMA.
Nakon studija medicine, završio je istraživanje iz oblasti hematologije u bolnici MD Anderson u Hjustonu, SAD i specijalizirao hematologiju-onkologiju i internu medicinu. Od 2012. godine predsednik je Radne grupe za hronične maligne bolesti i član odbora Evropske grupe za transplantaciju krvi i koštane srži.
Učešće profesora Kregera, jednog od lidera transplantacije matičnih ćelija, postalo tradicija na godišnjim okupljanjima Klinike za hematologiju VMA.
 
GENERAL-MAJOR PROF. DR TIMOTI HODŽETS (MAJOR GENERAL, TIMOTHY HODGETTS, M.D. PhD)
Načelnik sanitetske službe Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske profesionalni angažman započinje 1983. Školovao se na Vestminsterskoj medicinskoj školi, koju je uspešno završio 1986. Ima stipendije na Kraljevskom koledžu lekara u Londonu, Kraljevskom koledžu hirurga u Edinburgu, Kraljevskom koledžu urgentne medicine, Fakultetu za predbolničku negu, Institutu za menadžere zdravstvene zaštite i Kraljevskog geografskog društva. Završio je doktorat iz javnog zdravlja. Diplomirao je na Joint Command & Staff College 2011. godine i Kraljevskom koledžu za odbrambene studije 2018. godine.
Profesionalnu karijeru započeo je kao lekar opšte prakse u britanskoj vojnoj bolnici u Hanoveru, napredujući do više obuke iz urgentne medicine u Mančesteru i Sidneju. Postao je konsultant za urgentnu medicinu u bolnici Frimli Park 1995. godine. Prvi put je imenovan za profesora 1998. godine na Evropskom institutu za zdravlje i medicinske nauke, zatim na Univerzitetu u Birmingemu (2001), i na Siti univerzitetu u Londonu (2013). Bio je inauguracioni profesor odbrane na Kraljevskom koledžu za urgentnu medicinu i profesor hirurgije Penman fondacije u Južnoj Africi 2011. U okviru odbrane bio je odgovoran za negovanje specijalnosti urgentne medicine. Implementirao je koncept, doktrinu, opremu i promene u praksi kako bi transformisao rano upravljanje povredama u borbi i vodio upravljanje teškim traumama od 1997. do 2010. Od 2018. do preuzimanja uloge glavnog hirurga bio je viši vojni savetnik za zdravstvo, šef vojnomedicinske službe i komesar u Kraljevskoj bolnici Čelzi.
Objavio je veliki broj knjiga i članaka i redovno drži predavanja na međunarodnom nivou kao glavni govornik. Koautor je u nekoliko knjiga. Suosnivač je dobrotvorne organizacije citizenAID® od 2017. godine, dizajnirajući besplatnu višestruko nagrađivanu aplikaciju za podršku javnosti tokom terorističkog napada i izumevši novi uređaj (Tourni Key™). Njegovo akademsko odeljenje je dva puta priznato na nacionalnom nivou kao „Tim godine za obuku“. U dosijeu Britanskog medicinskog udruženja imenovan je kao jedan od najinovativnijih lekara u zemlji.
U gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane promovisan je 2023. godine.

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas