Odeljenje za ljudske resurse
Odeljenje za ljudske resurse prati stanje popune i predlaže rešenja za popunu upražnjenih formacijskih mesta. Sagledava organizacijsko-formacijsku strukturu, predlaže izmene i dopune i omogućava optimalna personalna rešenja. Reguliše stanje i status u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u službi na VMA. Vodi, ažurira i čuva dosijea personalnih podataka i ažurira kadrovski informacioni sistem. Realizuje ostvarivanje slobode veroispovesti pripadnika i pacijenata Vojnomedicinske akademije.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Zastupa načelnika Odeljenja: potpukovnik Goran Ilić
Telefon: 011 3608 181
Fax: 011 2662 578
E-mail: ljudskiresursi@vma.mod.gov.rs

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas