Institut za transfuziologiju i hemobiologiju
Institut predstavlja centralnu naučnoistraživačku, nastavnu i stručno-metodološku transfuziološku ustanovu u Vojsci Srbije.
Više od tri decenije zaposleni u ovoj instituciji izvode transfuzije hemoprodukata, terapijske citafareze i izmene plazme kod bolesnika hospitalizovanih na VMA i u civilnim zdravstvenim ustanovama.
Pored toga, Institut je referentna i konsultativna ustanova vojne transfuziološke službe, mesto provere novih hemobioloških, imunohematoloških i drugih testova i postupaka u cilju njihovog uvođenja u rutinski rad, standardizaciju reagenasa i kontrolu kvaliteta krvi i hemoprodukata.
Strukturu Instituta čine:
  • Odeljenje za hemoterapiju i aferezno lečenje sa laboratorijom za kontrolisanu kriokonzervaciju
  • Odeljenje za konzerviranje krvi sa laboratorijom za  NAT-PCR testiranje
  • Odeljenje za produkte od krvi sa kontrolom kvaliteta
  • Odsek za hematogene transmisivne virusne bolesti
  • Odsek za imunohematologiju i imunogenetiku
Institut ostvaruje uspešnu saradnju sa brojnim inostranim i domaćim zdravstvenim institucijama na polju istraživanja hematopoeznog sistema.
 
Istorijat
Transfuziološka služba na VMA, tj. Kabinet za transfuziju krvi, osnovan je 1950. godine. Stanica za transfuziju krvi je 1957. godine postala Odeljenje za transfuziju krvi, a od 1983. godine prerasta u Institut za transfuziologiju.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Instituta: prof. dr Dušan Vučetić
Broj kabineta načelnika Instituta: 011 360 91 34
Administrator Instituta:  011 360 91 71

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas