Stručni tim Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju
 
zastupa načelnika Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju 
prof. dr sc. med. Dušan Vučetić, spec. transfuziolog, naučni saradnik
načelnik Odeljenja za hemoterapiju i aferezno lečenje sa laboratorijom za kriokonzervaciju
prof. dr med. Gordana Ostojić, spec. transfuziolog
načelnik Odeljenja  za konzerviranje krvi sa laboratorijom za "NAT - PCR"
potpukovnik dr med. Nemanja Borovčanin, spec. transfuziolog
načelnik Odeljenja za produkte od krvi sa kontrolom kvaliteta
potpukovnik dr med. Miodrag Jocić, spec. transfuziolog
Odsek za hematogene transmisivne virusne bolesti
major dr Milan Živković, spec. transfuziolog
načelnik Odseka za imunohematologiju i imunogenetiku
asistent dr sc. med. Marika Ljubenov, spec. transfuziolog
 
prof. dr Bela Balint, dopisni član SANU
spec. transfuziolog, subspecijalista - hematolog
potpukovnik dr med. Rajko Graovac, spec. transfuziolog
dr med. Dragana Jovičić, spec. transfuziolog

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas