Stručni tim Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju
 
zastupa načelnika Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju 
prof. dr sc. med. Dušan Vučetić, spec. transfuziolog, naučni saradnik
 
načelnik Odeljenja za hemoterapiju i aferezno lečenje sa laboratorijom za kriokonzervaciju
 
načelnik Odeljenja  za konzerviranje krvi sa laboratorijom za "NAT - PCR"
potpukovnik dr sc. med. Nemanja Borovčanin, spec. transfuziolog
načelnik Odeljenja za produkte od krvi sa kontrolom kvaliteta
potpukovnik dr med. Miodrag Jocić, spec. transfuziolog
Odsek za hematogene transmisivne virusne bolesti
dr med. Dragana Jovičić, spec. transfuziolog
načelnik Odseka za imunohematologiju i imunogenetiku
major dr Milan Živković, spec. transfuziolog
Odsek za perioperativno transfuzijsko lečenje
potpukovnik dr med. Rajko Graovac, spec. transfuziolog
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas