Stručni tim Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju
 
Načelnik Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju 
profesor dr sc. med. Dušan Vučetić, spec. transfuziolog, naučni saradnik
 
Zamenik načelnika Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju
dr sc. Med. Dragana Gojkovi, spec. transfuziolog
načelnik Odelјenja za konzerviranje krvi sa laboratorijom za "NAT - PCR"
potpukovnik dr med. Rajko Graovac, spec. transfuziolog
načelnik Odelјenja za hemoterapiju i aferezno lečenje sa laboratorijom za kriokonzervaciju
načelnik Odelјenja za produkte od krvi sa kontrolom kvaliteta
načelnik Odseka za hematogene transmisivne virusne bolesti
dr med. Dragana Jovičić, spec. transfuziolog
načelnik Odseka za imunohematologiju i imunogenetiku
dr Nataša Janićijević
načelnik Odseka za hematogene transmisivne virusne bolesti načelnik – direktor očne banke major dr Milan Živković, spec. transfuziolog
Zorana Kozić, biolog
Odsek za perioperativno transfuzijsko lečenje
 
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas