Aktuelne mirovne misije u kojima učestvuju sanitetski timovi

 

Multinacionalna operacija Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo (MONUSCO)
Multinacionalna operacija MONUSCO uspostavljena je novembra 1999. godine u skladu s poglavljima VI i VII Povelje OUN, a na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN broj 1279. od 7. marta 2003. godine.
Vojska Srbije u MONUSCO učestvuje od 7. marta 2003. godine s jednim sanitetskim timom za evakuaciju vazdušnim putem (AMET), a od 29. jula 2010. godine kontingent je uvećan za dva pripadnika štabne grupe.
AMET u svom sastavu ima dva lekara i četiri medicinska tehničara, koji obrazuju dva podtima za sanitetsku evakuaciju vazdušnim putem i bazirani su u Kinšasi.

Multinacionalna operacija Evropske unije EUTM Somalia
Multinacionalna operacija EUTM Somalia je vojna operacija Evropske unije, uspostavljena 7. aprila 2010. godine radi podrške u jačanju državnih institucija Somalije. Ova operacija realizuje se u okviru sveobuhvatnog angažovanja EU na pomoći somalijskom stanovništvu i stabilizovanju državnih institucija Somalije.
Operacija se realizuje kroz obuku snaga bezbednosti Somalije, u saradnji sa Misijom Afričke unije u Somaliji (AMISOM).
Vojska Srbije otpočela je učešće u EUTM Somalia upućivanjem oficira sanitetske specijalnosti na dužnost šefa sanitetske službe u misiji, 25. aprila 2012. godine. Od 27. aprila 2013. godine Vojska Srbije proširila je svoje učešće upućivanjem sanitetskog tima, sastava jedan lekar i tri medicinska tehničara, a od 1. maja 2016. godine s još jednim lekarom u sastavu tima.

Misija Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali)
Misija Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2085 (2012) i odlukama Saveta Evropske unije (broj 2013/34/CFSP od 17. januara 2013. godine i broj 2013/87/CFSP od 18. februara 2013. godine).
Vojska Srbije je na osnovu poziva EU, otpočela angažovanje u EUTM Mali od 15. decembra 2014. godine angažovanjem tročlanog medicinskog tima.

Multinacionalna operacija UN u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)
Multinacionalna operacija Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) je novouspostavljena multidimenzionalna, integrisana misija, na osnovu poglavlja VII Povelje OUN, rezolucijom 2149 (2014) Saveta bezbednosti UN, od 10. aprila 2014. godine. MINUSCA je počela sa operativnim radom 15. septembra 2014. godine.
Vojska Srbije otpočela je angažovanje u MINUSCA 20. septembra 2014. godine upućivanjem dva vojna posmatrača i dva štabna oficira. Od 11. decembra 2014. godine u misiju je upućeno još 68 pripadnika koji su formirali vojnu bolnicu nivoa 2.

Vojna operacija Evropske unije EUMAM RCA
Vojna operacija Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUMAM RCA) uspostavljena je u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2149 od 10. aprila 2014. godine i odlukom Saveta Evropske unije (broj 2015/78/CFSP od 19. januara 2015. godine.
Na osnovu obaveštenja Savetnika komandanta misije Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici, od 11. februara 2015. godine (da će angažovanje EU u CAR biti nastavljeno i nakon marta 2015. godine, uspostavljanjem vojne misije savetodavnog karaktera), Vojska Srbije je otpočela pripreme za angažovanje medicinskog tima.
Vojska Srbije je otpočela učešće u EUMAM RCA 20. jula 2015. godine angažovanjem četvoročlanog medicinskog tima sastava jedan lekar i tri medicinska tehničara.
Medicinski tim obavlja zadatke zdravstvenog obezbeđenja pripadnika EUMAM RCA i pružanja podrške za uspostavljanje bezbednog okruženja u prestonici u Bangiju u ambulanti za osnovnu medicinsku zaštitu (Role 1).

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas