Završene mirovne misije u kojima su učestvovali sanitetski timovi
 
Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Čadu i Centralnoafričkoj Republici (MINURCAT)
Rezolucijom Saveta Bezbednosti UN 1778 od 25. septembra 2007. godine odobreno je uspostavljanje mirovne misije u Čadu i Centralnoafričkoj Republici u skladu sa poglavljima VI i VII Povelje UN. Vojska Srbije je otpočela sa učešćem u mirovnoj misiji UN MINURCAT u Čadu i Centralnoafričkoj Republici 23. juna 2009. godine.U multinacionalnoj operaciji MINURCAT Vojska Srbije je učestvovala sa ukupno tri rotacije. U prve dve rotacije timovi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bili su u sastavu norveškog kontingenta, dok je treća rotacija bila angažovana samostalno u okviru poljske bolnice Ujedinjenih nacija I+ nivoa.
Učešće u misiji je završeno 14. decembra 2010. godine sa ukupnim učešćem 41 pripadnika MO i VS.
Multinacionalna operacija EU u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA) je vojna operacija Evropske unije, uspostavljena na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 2134 (2014) od 28. januara 2014. godine. EUFOR RCA je ostvarila punu operativnu sposobnost 15. juna 2014. godine.
Na osnovu poziva Evropske unije, Vojska Srbije počela svoje učešće u EUFOR RCA 23. septembra 2014. godine angažovanjem šestočlanog medicinskog tima. Misija je okončana u martu 2015. godine.
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas