471.jpg

Deseti međunarodni kongres preventivne medicine

20. 06. 2008

Vrnjačka banja 20. jun - Održava se od 18. do 21. juna 2008. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Sekcije za preventivnu medicinu Srpskog lekarskog društva, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Cilj ovog naučnog i stručnog skupa je da se sa najvišeg nivoa preventivne medicine u Srbiji, regionu i Evropi sagledaju nove determinante zdravstva sa aspekta održivog razvoja. U eri transformacija i integracija, preventivna medicina predstavlja jedan od mostova koji povezuju sisteme zdravstvene zaštite u Evropi, sa velikom tradicijom u promociji i očuvanju zdravlja.

U organizaciji Kongresa učešće imaju i stručnjaci iz VMA, koji su u sastavu naučnog i organizacionog odbora, što doprinosi jačanju veza između vojnog i civilnog zdravstva. U ime Načelnika VMA, general-majora prof. dr Miodraga Jevtića, skup je na otvaranju pozdravio Načelnik Sektora za preventivnu medicinu, puk. dr Mladen Milivojević.

Rad Kongresa se odvija prema sledećim temama:
  1. Zdravlje stanovništva, zdravstvena politika i menadžment;
  2. Faktori životne sredine i zdravlje;
  3. Zarazne bolesti početkom 21. veka;
  4. Prevencija nezaraznih bolesti;
i kroz okrugle stolove:
 
  1. Dugoročno lečenje gojaznosti;
  2. Ultravioletno zračenje i zdravlje: opasnosti i zaštita;
  3. Toksikološko i radiološko zagađenje životne sredine;
  4. Preventivna stomatologija u 21. veku.
 
Plenarna predavanja su održali U. Laser i H. Vencel iz Nemačke i M. Kondrič iz Slovenije. Pripadnici VMA učestvuju kao uvodni predavači, uz predsedavanje sesijama:
 
Izlaganje puk. dr M. Milivojevića iznosi aktuelnu problematiku kontaminacije pijaće vode arsenom, puk. doc. dr R. Čekanac opisuje epidemiološke karakteristike novoiskrslih zaraznih bolesti u svetu i procenjuje realnu opasnost njihove pojave i širenja kod nas, doc. dr S. Rađen izlaže nove poglede na značaj vitamina D u ishrani, a doc. dr S. Radaković upoznaje skup sa interakcijama između hrane i lekova na nivou enzimskog sistema citihroma.
 
Doc. dr B. Đurović predsedava okruglom stolu o toksikološkom i radiloškom zagađenju životne sredine. Osim navedenih, još desetak radova, čiji su autori pripadnici VMA, biće prezentovano na ovom skukpu.
 
Na Kongresu će biti predstavljen ukupno 251 rad, a učešće je uzelo preko 200 stručnjaka iz Srbije i inostranstva.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas