416.jpg

Anglo-srpski dani anestezije

14. 10. 2008

Beograd, 14. oktobar - Četvrti stručni skup anesteziologa Velike Britanije i Srbije održan je u Beogradu od 09. do 11. oktobra 2008. godine, u organizaciji Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije, a uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Skup je organizovan u znak sećanja na prof. dr Džona Zoraba koji je dao značajan doprinos razvoju anesteziološke struke u našoj zemlji. Anesteziolozi Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA dali su značajan doprinos održavanju ovog skupa, kao predavači po pozivu i članovi naučnog i organizacionog odbora. Pukovnik, prof. dr Nikola Filipović, zamenik načelnika VMA govorio je o postraumatskom akutnom respiratornom distres sindromu. Pukovnik, prof. dr Predrag Romić, Načelnik Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju održao je dva zapažena predavanja o intenzivnoj terapiji bolesnika sa akutnim pankreatitisom.i novim modusima mehaničke ventilacije kod pacijenata sa torakalnom traumom. Prof. dr Zoran Slavković govorio je o teškim torakalnim traumama, a predavanja doc. dr Maje Šurbatović i dr Dragana Đorđevića bila su posvećena patofiziologiji teškog akutnog pankreatitisa kao sistemskog oboljenja. Dr Ivana Krstić-Lečić govorila je o uticaju ishrane na preživljavanje bolesnika sa teškim akutnim pankreatitisom. Sa iskustvima anesteziologa VMA u primeni regionalne anestezije u kardiohirurškim procedurama učesnike skupa upoznala je dr Vojislava Nešković, a dr Zdravko Brkan govorio je o anesteziji u minimalno invazivnoj torakoskopiji. Svi radovi navedenih autora publikovani su u celini u Suplementu časopisa Anestezija i intenzivna terapija.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas