431.jpg

Delegacija NOA NR Kine u poseti VMA

13. 09. 2008

Beograd, 13. septembar - Vojnomedicinsku akademiju  posetila je najviša delegacija Narodnooslobodilačke armije NR Kine na čijem je čelu  Načelnik  generalštaba, general  Chen Bingde, a koja boravi u službenoj poseti Ministarstvu odbrane Republike Srbije. Načelnik VMA general-major prof. dr Miodrag Jevtić je pozdravljajući prisutne goste naglasio da srpski i kineski narod vezuje tradicionalno prijateljstvo koje treba negovati i unapređivati kroz raznovrsne oblike saradnje, a važan segment u tom pravcu i u budućnosti mora da predstavlja vojnomedicinska saradnja. General Jevtić  upoznao je goste iz Kine sa organizacionom strukturom VMA, postignutim rezultatima u oblasti lečenja, obrazovanja i naučnoistraživačkog rada kao i strateškim pravcima daljeg razvoja ove ustanove. On je naglasio da stručnjaci VMA sa svojim kolegama iz Kine mogu da podele svoja jedinstvena iskustva u oblasti ratne hirurgije, zbrinjavanja povređenih i obolelih u uslovima masovnih katastrofa, tretmana politraumatizovanih pacijenata i lečenja postraumatskih stresnih poremećaja, kao i da naši stručnjaci očekuju da će  imati priliku da se  i ubuduće usavršavaju u prestižnim vojnomedicinskim ustanovama NR Kine  i da tako proširuju svoja znanja u  brojnim  oblastima savremene i tradicionalne medicine. 
Članovi kineske delegacije obišli su Centar hitne pomoći VMA i Kliniku za urgentnu internu medicinu. Na kraju posete, general-major, prof. dr Miodrag Jevtić uručio je gostu iz Kine prigodnu plaketu VMA. Načelnik Generalštaba NOA NR Kine je zahvalio  na prijemu i u obraćanju najodgovornijim starešinama, načelnicima i nastavnicima VMA  izrazio je veliko  zadovoljstvo što su on i njegovi saradnici imali mogućnost da se upoznaju sa radom ovog „kolosa medicine sa dugom tradicijom i visokim ugledom u svetu“ i istakao punu spremnost za nastavak vojnomedicinske saradnje dve zemlje. „Imate bogatu tradiciju, poštujte je i gradite budućnost“ zapisao je general Bingde u knjigu utisaka VMA.


Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas