293.jpg

Dobra saradnja VMA sa medijima

08. 07. 2009

Beograd, 8.juli -Dobra saradnja VMA sa medijima nastavljena je i u prvom polugodištu 2009.godine. U periodu od 01. januara do 30.juna 2009. objavljeno je ukupno 1656 priloga o aktivnostima VMA i to 1240 u štampanim i 416 u elektronskim medijima.U tom periodu najviše medijske pažnje posvećeno je rezultatima rada VMA u domenu hirurgije oka, neurohirurgije, tehnološkom osavremenjavanju VMA, obeležavanju 165 godina tradicije, uvođenju standarda kvaliteta menadžmenta, otvaranju Visoke škole Vojnomedicinske akademije u kojoj će se školovati budući lekari za potrebe sistema odbrane kao i angažmanu stručnjaka VMA u okviru medicinskog zbrinjavanja Univerzijade 2009. Zapažen pozitivni publicitet dobile su i međunarodne aktivnosti VMA kao i dobra saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom.          
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas