23_bkvm_open.jpg

Dobri utisci sa kongresa Balkanskog komiteta vojne medicine

18. 05. 2018

Delegacija vojnog saniteta Republike Srbije predvođena zastupnikom načelnika VMA pukovnikom prof. dr Miroslavom Vukosavljevićem, učestvovala je u radu 23. kongresa Balkanskog komiteta vojne medicine (BKVM) održanog od 11. do 14. maja 2018. godine u Antaliji, Republika Turska.
Na kongresu sa ukupno 226 učesnika iz šest zemalja članica BKVM, naša delegacija nastupila je sa 18 prijavljenih radova (14 usmenih i četiri poster prezentacije). U naučnom programu čije su glavne teme obuhvatile sanitetsku podršku na prvoj borbenoj liniji i u masovnim nesrećama, vazduhoplovnu medicinu, kao i tretmane višestrukih traumatskih povreda i savremenog pristupa hemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim pretnjama, predstavljeno je 335 naučnih radova (171 usmena i 164 poster prezentacije).
Tradicionalno su nagrađene usmene i poster prezentacije iz svake zemlje, a nagrade su dodeljene dr Dejanu Pilčeviću iz Klinike za nefrologiju VMA za usmeno izlaganje o epidemiološkim i kliničkim karakteristikama komplikovanih slučajeva malarije u Centralnoafričkoj Republici i dr Mirku Doliću iz Klinike za psihijatriju VMA za poster prezentaciju o ponavljanoj transkranijalnoj magnetskoj stimulaciji u lečenju depresivnih poremećaja.
Naučni program kongresa BKVM, koji se od 1995. godine održava svake godine u jednoj od zemalja članica, ocenjen je visokom ocenom na postkongresnom sastanku posvećenom sumiranju utisaka i planiranju narednih aktivnosti Komiteta.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas