279.jpg

Dobrovoljno zaveštanje organa u VMA

22. 08. 2009

Beograd, 22.avgust - Vojnomedicinska akademija je prva ustanova u našoj zemlji koja je pre desetak godina započela sa programom zaveštanja organa i izdavanja donorskih kartica. Do sada je u VMA donorske kartice dobilo oko 24.000 građana.
U Srbiji se na na listama za transplantaciju organa nalazi više od 1.500 bolesnika. Godišnje je u našoj zemlji potrebno izvršiti oko 400-500 transplantacija bubrega, 100-150 transplantacija jetre i 20-30 presađivanja srca.Nažalost većina ovih bolesnika ne dočeka da im se presađivanjem organa produži život.
Po rečima pukovnika prof.dr Nebojše Stankovića, načelnika Grupe hirurških klinika i jednog od članova tima za transplantaciju organa u VMA jedan od načina da se problem nedostatka organa reši, pored Zakona o transplantaciji čije se usvajanje očekuje, predstalja i zaveštanje organa za života i dobijanje donorskih kartica.
- Suštinski je važno da se kod naših ljudi stalno razvija svest o potrebi doniranja organa ili davanja saglasnosti da se organi mogu uzeti od najbližeg srodnika kod koga je nastupila moždana smrt i čiji organi mogu spasiti ili produžiti život najmanje četvrorici bolesnika čiji su organi nepovratno izgubili funkciju – naglašava pukovnik Stanković i dodaje da je veliki zadatak ne samo zdravstvenih službi već i sredstava javnog informisanja, kao i drugih struktura društva da pomognu u jačanju svesti naših građana o važnosti zaveštanja organa. Organe mogu zaveštati svi punoletni građani Srbije koji nemaju malignu bolest, dijabetes ili neko od psihijatrijskih oboljenja.
Zainteresovni građani detaljne informacije o postupku zaveštanja mogu dobiti u Centru za transplantaciju organa VMA ili putem telefona 011/3670784.
Posle obavljenih stručnih konsultacija i pregleda, građanin, potencijalni dvalac, u ovom Centru ispunjava pristupni obrazac i dobija donorsku karticu. U Centru za transplantaciju VMA vodi se precizan registar izdatih donorskih kartica, koji se redovno ažurira na republičkom nivou.
Dobrovoljnim zaveštanjem organa svesno darujemo život drugoj osobi iskazujemo najviši nivo ljudske solidarnosti i plemenitosti.  

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas