Duga tradicija vojne psihijatrije

05. 10. 2012

Simpozijum povodom 80 godina vojne psihijatrije u organizaciji Klinike za psihijatriju VMA održan je danas u amfiteatru Vojnomedicinske akademije. Skup je okupio najuglednije stručnjake iz oblasti psihijatrije na našim prostorima, a prisustvovao mu je i načelnik Uprave za vojno zdravstvo pukovnik prof. dr Zoran Popović.
Simpozijum je otvorio načelnik Vojnomedicinske akademije brigadni general prof. dr Marijan Novaković čestitavši jubilej zaposlenima na Klinici i istakavši značaj psihijatrije kao jedne od najvažnijih grana medicine. Istakao je da je celovit pristup pacijentu, bilo da se radi o povredama u ratu ili u miru, neophodan. Telesne rane su po prirodi povezane sa psihološkim smetnjama: psihološka i psihijatrijska pomoć je zato potrebna u svim fazama lečenja. Naglasio je da je neophodan kontinuiran rad na podizanju svesti i među vojnom i civilnom populacijom o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja, kao i da je u svakom zrelom društvu odlazak kod psihijatra isto što i odlazak kod bilo kojeg drugog lekara specijaliste. 
Načelnik Klinike za psihijatriju VMA pukovnik doc. dr Radomir Samardžić upoznao je prisutne sa dugom istorijom i organizacijom vojne i ratne psihijatrije u Srbiji, započevši time niz stručnih izlaganja kojima je zajednički imenitelj posttraumatski stresni poremećaj.
Prvo uvodno predavanje održala je ministarka zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović, neuropsihijatar sa temom „Stres, psihotična reakcija i citokinski profili - mogućnosti terapijske prevencije“. Prof. Đukić Dejanović istakla je da su poznati mnogi etološki činioci mentalnih poremećaja, iako se još uvek u potpunosti ne znaju etiopatogenetski mehanizmi razboljevanja. Na današnjem novou znanja može se reći da su mentalni poremećaji multifaktorski uzrokovani, tj. da u njihovom nastanku i ispoljavanju učestvuju činioci i biološke i psihičke i socijalne prirode.  
Direktor Instituta za mentalno zdravlje akademik prof. dr Dušica Lečić Toševski izlagala je na temu zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji. Napravivši svojevrstan pregled evropske statistike, predstavila je prednosti i probleme psihijatrijske službe u našoj zemlji i najavila buduće akcije i mere prevencije u sklopu nacionalne strategije u ovom domenu.
Direktor  Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije doc. dr Nađa Marić Bojović izlagala je na temu telesne težine novorođenčadi pri izlaganju stresu. U daljem radu simpozijuma usledila su predavanja lekara sa VMA u kojima su obrađene teme suicida i bolesti zavisnosti u vojnoj sredini, trendova u selekciji pripadnika Vojske Srbije, konsultativne psihijatrije, kao i psihološko psihijatrijskih aspekata mirovnih misija.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas