321.jpg

Edukacija medicinskih sestara- tehničara u rehabilitaciji

04. 05. 2009

Beograd, 4. maj - U organizaciji Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA i Društva medicinskih sestara -tehničara u rehabilitaciji i reumatologiji Srbije u VMA je održan edukativni skup sa temom: Koma-multidisciplinarni pristup u lečenju.
Cilj ovog skupa bio je da prikaže značaj objedinjenog timskog rada svih članova rehabilitacionog tima u lečenju zahtevnih stanja. Rukovodilac seminara bio je načelnik Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA pukovnik prof. dr Aleksandar Đurović, a predavači potpukovnik dr Dejan Miljković, dipl. logoped Marina Jovanović, medicinska sestra Slađana Bošković, viša medicinska sestra Bojana Jovanović i viši fiziotrapeut Milorad Petrović. Teme izlagalja odnosile su se na osnove metodologije naučno-istraživačkog rada u sestrinstvu, prikaz slučaja akinetskog mutizma nakon difuzne ishemije mozga i impelmentacije matičnih ćelija, govornu jezičku rehabilitaciju  anartrije u toku i nakon izlaska pacijenta iz vigilne kome, proces zdravstvene nege pacijenata u vigilnoj komi, ulogu medicinske sestre u sprovođenju kortikalne i subkortikalne terapije kod pacijenata u vigilnoj komi, kao i pozicioniranje nepokretnog pacijenta i zaštitni položaji osoblja u radu sa nepokretnim pacijentima.  U radu skupa je učestvovalo više od 200 učesnika.
 
  

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas