EvropskiDanTranspalntacije12102015.jpg

Evropski dan transplantacije na VMA

12. 10. 2015

Evropski dan donacije i transplantacije organa obeležen je na Vojnomedicinskoj akademiji nizom predavanja u cilju isticanja značaja zaveštanja organa i podizanja svesti građana u našoj zemlji.
Uvodno predavanje održao je zastupnik načelnika VMA pukovnik prof. dr Zoran Šegrt i rekao da se u Evropskoj uniji 10. oktobar obeležava od 1996. godine kao Dan donacije i transplantacije organa i da su neophodni uslovi za uspešnost transplantacione medicine kao vrhunske grane medicine timski rad, veliko znanje i posvećenost svih uključenih u ovaj složen proces. Dodao je da su odlična komunikacija i saradnja ne samo unutar jedne zdravstvene ustanove, već i sa svim institucijama i pojedincima koji učestvuju u programu transplantacije i procesu predlaganja i usvajanja zakonske regulative preduslovi koji će obezbediti dovoljan nivo svesti ljudi o značaju donorstva. Prema rečima profesora Šegrta dalja intenzivna promocija donorstva i prilagođavanja zakonske regulative od izuzetne su važnosti za našu zemlju u cilju eliminisanja predrasuda i zabluda koje prate ovaj proces i kako bi se svakom građaninu sa liste čekanja na transplantaciju organa, a kojih prema statistikama u Srbiji ima 1000, obezbedili uslovi za ovakav vid lečenja. Govoreći o ulozi VMA u razvoju transplantacione medicine u Srbiji profesor Šegrt je pored uvođenja postupka zaveštanja organa na Vojnomedicinskoj akademiji 2002. godine, istakao rezultate ustanove iz oblasti transplantacije bubrega i kostne srži, kao i da se očekuje proširenje transplantacionog programa. Dodao je još i da je transplantaciona medicina iako na prvi pogled veoma zahtevna i skupa, istovremeno i veoma isplativa jer omogućava rapidno poboljšan kvalitet života kod transplantiranih bolesnika, a njen izuzetan uspeh ogleda se u prekidu složenih, zamornih i skupih dijagnostičkih procedura.
Usledila su predavanja načelnika Grupe internih klinika VMA i koordinatora za transplantaciju organa VMA pukovnika prof. dr Đoke Maksića, načelnika Centra za transplantaciju solidnih organa VMA pukovnika mr sc. med. Nevena Vavića i potpukovnika dr Dragana Đorđevića sa Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA. U izlaganjima je bilo reči o značaju transplantacione medicine i kulture donorstva tkiva i organa u našoj zemlji. Ukazano je na činjenice da se Srbija sa manje od pet potencijalnih donora na milion stanovnika nalazi među poslednjima u okruženju, da je za poboljšanje organizacije transplantacije u našoj zemlji potrebno da se obezbedi adekvatan broj organa za naše stanovništvo što iznosi 20 do 25 donora na milion stanovnika, kao i da su profesionalizacija celog procesa, povećanje broja donorskih bolnica i edukacija transplantacionih timova širom zemlje neophodni koraci na lokalnom i regionalnom nivou.
Poslednje predavanje kojem je prisustvovao i dekan Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu pukovnik prof. dr Nebojša Jović bilo je namenjeno kadetima. Imali su priliku da se upoznaju sa važnošću programa transplantacije, razvoja davalaštva organa i zakonskom regulativom koja prati ovaj sa zakonskog, etičkog i stručnog aspekta veoma zahtevan proces.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas