New Folder 433.jpg

Gastroenterolozi na VMA

26. 04. 2013

Sastanak Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva u organizaciji Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA održan je na Vojnomedicinskoj akademiji.
Stručni deo skupa koji se po tradiciji organizuje u aprilu mesecu, započet je predavanjem prof. dr Đorđija Šaranovića, direktora Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije. Prof. Šaranović govorio je o dijagnostici tankog creva i prednostima koje MR enterografija pruža poput preciznih i pravovremenih uočavanja promena na crevu što je veoma značajno pri otkrivanju oboljenja tankog creva u ranom stadijumu. Kako je naveo prof. Šaranović, jedan od ograničavajućih faktora ove metode pregleda tankog creva jeste nedostupnost aparata, dok su osavremenjivanje digestivne radiologije na našim prostorima i obučavanje stručnog kadra neophodni zadaci za lekare ove grane medicine.
O ranom karcinomu želuca, savremenim principima lečenja i iskustvima sa Vojnomedicinske akademije govorio je pukovnik doc. dr Nenad Perišić, načelnik Odeljenja Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA. Prema podacima za prošlu godinu na Klinici je od 54 bolesnika sa dijagnostikovanim karcinomom želuca kod njih šestoro tumor uočen u ranoj fazi što je veoma značajan napredak u praksi. Potrebno je istaći i da se prema međunarodnim podacima o ovom oboljenju, u trenutku postavljanja dijagnoze kod polovine pacijenata bolest već nalazi u metastatskoj fazi. Prognoza ovog oboljenja sa brzom progresijom koje se smatra drugim po učestalosti u svetu, a najčešće pogađa muškarce oko šezdesete godine života, zavisi od dubine indikacije, dok se kao dijagnostička metoda endoskopija sa biopsijom smatra zlatnim standardom.
Tokom predavanja o hroničnoj intestinalnoj pseudoopstrukciji, najtežem obliku poremećaja motiliteta gastrointestinalnog trakta, dr Stanko Petrović sa Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA naveo je da su manometrija i patohistološki nalaz dve najznačajnije metode za dijagnostikovanje ove bolesti, koje ujedno odlučuju i nivo hirurške intervencije. U okviru njegovog izlaganja predstavljen je i prikaz kliničkog slučaja pacijentkinje lečene na VMA.
 
Beograd, 26. april 2013. godine

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas