11.jpg

Grudni hirurzi VMA na stručnom usavršavanju u Sloveniji

02. 11. 2011

Predstavnik Klinike za grudnu hirurgiju VMA, major dr Nebojša Marić boravio je na stručnom usavršavanju u oblasti minimalno invazivne grudne hirurgije i lečenja gastroezofagealne refluksne bolesti u periodu od 5.09. do 31.10. 2011. godine u bolnici "KOPA" Golnik, Republika Slovenija. Stručni mentor lekaru sa VMA bio je eminintni slovenački grudni hirurg dr Marko Bitenc.
U toku uspešno završenog edukativnog kursa upoznavanja i korišćenja modernih tehnologija i opreme za video-asistiranu grudnu hirurgiju, doktor Marić je u svojstvu asistenta aktivno učestvovao u svakodnevnom operativnom programu koji podrazumeva izvođenje od tri do šest operacija dnevno. Time je dobio mogućnost da usvoji nove operativne tehnike i principe u lečenju ove bolesti.
Laparoskopska metoda lečenja gastroezofagealne refluksne bolesti koju koristi dr Bitenc predstavlja jedinstvenu metodu u svetu i modifikacija je fundoplikacije želuca po "Toupetu". S obzirom da se ova intervencija u Srbiji ne izvodi na taj način, VMA je ovakvim vidom stručnog usavršavanja svog medicinskog kadra dobila mogućnost da ovu metodu lečenja uvede u kliničku praksu VMA, za šta ima podršku slovenačke strane.  

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas