503.jpg

KME o urgentnim stanjima

30. 03. 2015

Kurs iz oblasti urgentnih stanja u nefrologiji, gastroenterologiji i endokrinologiji u organizaciji Trening centra sanitetske službe Sektora za školovanje i naučnostraživački rad VMA biće održan 6. aprila 2015. godine na VMA.
Kurs je organizovan za lekare i akreditovan pod brojem A-1-627/15. Broj bodova za predavača je 12, za slušaoce 6, a za polaznike kursa predviđeni su ulazni i izlazni testovi.
Kotizaciju za kurs u iznosu od 3.000 dinara potrebno je uplatiti na broj žiro računa VMA - 840-742313843-22 uz poziv na broj 97-62601955627.
Pripadnici Ministarstva odbrane ne plaćaju kotizaciju.
Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 1. aprila 2015. godine slanjem popunjenog prijavnog lista i dokaza o izvršenoj uplati kotizacije na tcsnsl@vma.mod.gov.rs.
Originalni primerak uplate kotizacije treba dostaviti organizatoru na adresu: Vojnomedicinska akademija - Trening centar sanitetske službe, Crnotravska 17, 11 000 Beograd.
Kontakt osobe za sve potrebne informacije:
puk. dr Zoran Dimović, tel: 011 3608 365, 064 8743 062
vs vms Snežana Zukić, tel: 011 3608 390, 066 8715 824
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas