142.jpg

KOMPARTMENT SINDROM: DIJAGNOZA I LEČENjE

19. 08. 2010

Beograd, 19.avgust-Major, asistent dr Aleksandar Tomić iz Klinike za vaskularnu hirurgiju VMA autor je upravo objavljene naučne knjige pod naslovom „Kompartment sindrom“ u kojoj su sabrana iskustva samog autora, ali i ostalih hirurga VMA u zbrinjavanju Kompartment sindroma, česte komplikacije koja se pojavljuje nakon povreda krvnih sudova donjih i gornjih ekstremiteta. 

Kompartment sindrom je stanje povišenog hidrostatskog pritiska u mišićnim ložama koje može da se javi posle zbrinjavanja povreda muskoloskeletnog sistema i magistralnih krvnih sudova. Usled povišenog pritiska ekstracelularne tečnosti u ograničenom prostoru kompromituje se mikrocirkulacija i uzrokuje ishemija neuromuskularnog tkiva. Redukovanjem kapilarnog, a kasnije i arterijskog i venskog protoka ugrožava se vitalnost svih elemenata mišićnog odeljka. Blagovremenom hirurškom intervencijom ovo stanje se uspešno rešava, dok neprepoznavanje problema i neadekvatno reagovanje u krajnjoj konsekvenci može dovesti do gubitka ekstremiteta.

U knjizi su dati definicija, epidemiologija, etiologija i patofiziologija nastanka Kompartment sindroma, dijagnostika koja uključuje i autohtonu autorovu metodu modifikacije merenja pritiska u mišićnoj loži, kao i tehnike hirurškog zbrinjavanja (fasciotomije). Opisane su i komplikacije koje se mogu javiti nakon intervencije i postupci njihovog zbrinjavanja.


- Ratni sukobi na našim prostorima u poslednjoj deceniji dvadesetog veka, kao i veliki broj mirnodopskih povreda ektremiteta i masovnih povređivanja čiji smo, nažalost, svakodnevni svedoci, nameću potrebu da lekar-hirurg bude edukovan i pripravan za hitno i pravilno reagovanje u suočavanju sa izazovima hirurškog zbrinjavanja.Opšti i vaskularni hirurzi, ortopedi, plastični hirurzi VMA imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, a jedinstvena znanja kojima su ovladali nesebično prenose mlađima, koji su spremni da ih prihvate i nadograđuju. Knjiga magistra Aleksandra Tomića svedoči o tome da smo ja i moje kolege u tome uspeli što me kao hirurga i načelnika VMA ispunjava posebnim zadovoljstvom – kaže general-major prof.dr Miodrag Jevtić u recenziji knjige.

General Jevtić ističe da je multidisplinarnost u lečenju politraumatizovanih deo savremene hirurške doktrine i da upravo zbog toga ova knjiga može biti vredan udžbenik za poslediplomsku i specijalističku nastavu za lekare različitih hirurških grana.

Major asistent mr Aleksandar Tomić je načelnik Drugog odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju VMA. Član je transplantacionog tima VMA kome daje svoj puni stručni doprinos, posebno u oblasti transplantacije bubrega.Bavi se naučno-istraživačkim radom i autor je više naučnih i stručnih radova iz domena vaskularne i transplantacione hirurgije. 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas