306.jpg

Konkurs za prijem prve klase studenata na VMA

09. 06. 2009

 Beograd, 9. jun - Visoka škola Vojnomedicinske akademije raspisala je danas konkurs za upis studenata u prvu godinu integrisanih akademskih studija za doktora medicine. Za potrebe sistema odbrane, u školskoj 2009/2010. godini, biće upisano 16 studenata i četiri studentkinje.
Prijem dokumenata obaviće se u zgradi Vojnomedicinske akademije, Beograd, Crnotravska 17, u sali Nastavno-naučnog veća (ulaz na centralnom holu), 17. i 18. juna,  od 9 do 14 časova.
Za vreme studija, studenti imaju status vojnih lica, stanuju u Internatu VMA, a sve troškove snosi Ministarstvo odbrane. Posle završenih akademskih integrisanih studija, studenti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje: diplomirani doktor medicine. Prava i obaveze regulišu se posebnim ugovorom između studenta i Ministatstva odbrane, u kojem su predviđeni i uslovi za prijem u profesionalnu vojnu službu po završenom školovanju.


 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas