Uredjivacki odbor VSP.jpg

Konstituisan novi Uređivački odbor "Vojnosanitetskog pregleda"

04. 04. 2014

Konstitutivni sastanak novog Uređivačkog odbora časopisa "Vojnosanitetski pregled" (VSP) održan je u četvrtak, 3. aprila 2014. godine u prostorijama Instituta za naučne informacije VMA. Sastanku su, pored članova ovog tela, prisustvovali i predsednik Izdavačkog saveta VSP, načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general prof. dr Zoran Popović i načelnik VMA brigadni general prof. dr Marijan Novaković.
U uvodnoj reči general Popović istakao je značajan doprinos članova Uređivačkog odbora u dosadašnjem razvoju časopisa i njegovom pozicioniranju među 155 najpoznatijih časopisa sveta iz oblasti opšte i interne medicine. Upravo za vreme mandata dosadašnjeg Uređivačkog odbora VSP, časopis je ušao u sistem praćenja poznate baze naučne publicistike Science Citation Index Expanded (SCIe) i dobio svoj prvi impakt faktor. Brigadni general prof. dr Marijan Novaković istakao je rešenost Uprave VMA da, kao i do sada, pruži svu neophodnu podršku razvoju i unapređenju časopisa. Glavna i odgovorna urednica VSP, prof. dr Silva Dobrić, podsetila je prisutne na razvojni put VSP i probleme sa kojima se uredništva naučnih časopisa susreću u svom radu. Članovi Uređivačkog odbora VSP, akademik Vladimir Kanjuh, brigadni general akademik Miodrag Čolić, prof. dr Zvonko Magić i prof. dr Ljubomir Todorović istakli su značaj prisustva domaćih naučnih časopisa u svetski priznatim indeksnim bazama i ukazali na neophodnost poštovanja principa dobre izdavačke prakse u očuvanju postignutog međunarodnog renomea VSP.
Prema odredbama Poslovnika o radu Uređivačkog odbora VSP mandat urednika traje četiri godine sa mogućnošću reizbora. Kako je određenom broju urednika istekao i drugi mandat, stekli su se uslovi za imenovanje novih članova. Urednicima kojima je istekao dvostruki mandat u radu Uređivačkog odbora VSP (prof. dr Snežana Cerović, prof. dr Branka Đurović, prof. dr Gordana Mandić-Gajić, Dara Stefanović, prof. dr Đoko Maksić, prof. dr Ranko Raičević, prof. dr Predrag Romić, prof. dr Vojkan Stanić, prof. dr Vesna Šuljagić, prof. dr Milan Višnjić) prof. dr Zoran Popović i prof. dr Marijan Novaković uručili su zahvalnice za dosadašnji rad na podizanju kvaliteta i ugleda časopisa, a novoimenovanim članovima tog tela poželeli uspešan rad na njegovom daljem unapređenju. Novoimenovani urednici VSP su: nastavnici Medicinskog fakulteta VMA, Univerziteta odbrane u Beogradu - prof. dr Gordana Dedić (oblast psihijatrija), ppuk. prof. dr Tihomir Ilić (oblast neurologija), puk. doc. dr Zoran Lazić (oblast epidemiologija), prof. dr Slavica Rađen (oblast higijena i ishrana), doc. dr Leposava Sekulović (oblast radiologija), prof. dr Maja Šurbatović (oblast anesteziologija i intenzivna terapija) i puk. prof. dr Dino Tarabar (oblast gastroenterologija); nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - akademik Zoran Krivokapić (oblast hirurgija), prof. dr Branka Nikolić (oblast ginekologija i akušerstvo) i prof. dr Slobodan Slavković (oblast ortopedija i traumatologija); nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu - prof. dr Slavica Ušaj-Knežević (oblast patologija). U međunarodni uređivački odbor imenovani su: prof. dr Jovan Antonović (Karolinska Instituet, Stockholm, Sweden; oblast interna medicina - hematologija), prof. dr Gerhke Thorsten (Medical School, Hamburg, Germany; oblast ortopedija), prof. dr Thomas John (Layola University, Chicago, USA; oblast oftalmologija), prof. dr Mirjana Pavlović (Florida Atlantic University, Boca Raton, USA; oblast biohemija i bioinženjering), prof. dr Sadber Lale Tokgozoglu (Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey; oblast kardiologija).
"Vojnosanitetski pregled" je časopis lekara, stomatologa i farmaceuta Vojske Srbije. Počeo je sa izlaženjem u septembru 1944. godine, nastavljajući tradiciju časopisa "Vojno-sanitetski glasnik" koji je izlazio od 1930. do 1941. godine. Časopis je jedan od vodećih domaćih biomedicinskih časopisa. Od 2008. godine nalazi se na tzv. SCI listi, a 2010. godine dobio je impakt faktor i time postao jedan od retkih domaćih naučnih časopisa sa međunarodnim statusom.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas