503.jpg

Kurs "Urgentna stanja u internoj medicini – kardiologija i anesteziologija sa intenzivnom terapijom"

17. 03. 2015

Kurs "Urgentna stanja u internoj medicini – kardiologija i anesteziologija sa intenzivnom terapijom" u organizaciji Trening centra sanitetske službe Sektora za školovanje i naučnoistraživački rad Vojnomedicinske akademije, biće održan od 26. do 27. marta 2015. godine u Amfiteatru VMA.
tvom, biće izneta najnovija saznanja potrebna za razumevanje hitnih stanja, koja neposredno ugrožavaju život bolesnika i sticanje praktičnih veština u proceni težine i lečenje akutno ugroženih pacijenata uz poštovanje najnovijih preporuka iz oblasti urgentne medicine, kardiologije i anesteziologije.
Za sve polaznike kursa predviđeni su ulazni i izlazni test.
Kurs je organizovan za lekare i akreditovan pod br. A-1-628/15. Broj bodova za predavača je 12, a za pasivne učesnike 6. Kotizaciju koja iznosi 3.000,00 dinara potrebno je uplatiti na broj žiro računa VMA 840-742313843-22, poziv na broj 97-62601955628.
Pripadnici Ministarstva odbrane ne plaćaju kotizaciju.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 23. marta 2015. godine, slanjem popunjenog Prijavnog lista i dokazom o izvršenoj uplati kotizacije na imejl tcsnsl@vma.mod.gov.rs.
Originalni primerak uplatnice potrebno je dostaviti organizatoru na adresu:
Vojnomedicinska akademija - Trening centar sanitetske službe, Crnotravska 17, 11000 Beograd.
Kontakt osobe za sve potrebne informacije:
rukovodilac kursa: pukovnik dr Zoran Dimović, tel: 011/3608-365, 064/8743-062
sekretar kursa: vs vms Snežana Zukić, tel: 011/3608-390, 066/8715-824
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas