345.jpg

Lečenje hroničnog bola

07. 02. 2010

Sastanak Neurohirurške sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) sa temom „Lečenje hroničnog bola“ održan je u VMA. U radu skupa čiji je organizator bila Klinika za neurohirurgiju VMA učestvovalo je više od 80 neurohirurga i lekara ostalih specijalnosti iz cele Srbije.
Sastanak je otvorio načelnik VMA, general-major prof.dr Miodrag Jevtić, koji je podsetio na to da je upravo hronični bol najčešća tegoba zbog koje se pacijenti javljaju lekaru, a da je VMA otvorena za saradnju sa svim vodećim medicinskim ustanovama u zemlji i okruženju i s obzirom na multidisciplinarni potencijal, pravo mesto za održavanje sastanka sa ovakvom tematikom.
Sastankom su predsedavali predsednik Neurohirurške sekcije SLD, prof. dr Vaso Antunović, predsednik Udruženja neurohirurga Srbije, prof. dr Miodrag Rakić, i načelnik Klinike za neurohirurgiju VMA, pukovnik prof. dr Zoran Roganović.
U uvodnom predavanju puk.prof.dr Zoran Roganović je govorio o definiciji i klasifikaciji hroničnih bolnih sindroma i o modalitetima njihovog lečenja.
U nastavku sastanka su o najčešćim hroničnim sindromima u neurohirurgiji govorili vodeći poznavaoci tih oblasti. Prof. dr Danica Grujičić i prof.dr Miroslav Samardžić iz Instituta za neurohirurgiju KC Srbije su izneli svoja iskustva i preporuke o načinu lečenja bolnih sindroma uzrokovanih oštećenjem perifernih nerava, prof. dr Đorđe Jajić iz Klinike za neurohirurgiju KC Vojvodine i prof. dr Ivan Stefanović, načelnik Klinike za neurohirurgiju KC Niš su govorili o uzrocima i načinu lečenja najčešćih bolnih sindroma – bola u vratnom i slabinskom delu kičme, pukovnik prof. dr Branislav Antić iz Klinike za neurohirurgiju VMA je prikazao savremeni neurohirurški tretman trigeminalne neuralgije, kao i tretman bola i bolnih spazama kičmenom stimulacijom i implantacijom analgetski pumpi. Potpukovnik dr Slobodan Ćulafić iz Instituta za radiologiju VMA je izneo svoja iskustva u lečenju kičmenog bola primenom epiduralnih spinalnih blokada, a potpukovnik dr Milenko Savić je sažeo bogato sopstveno iskustvo i iskustvo spinalnog tima Klinike za neurohirurgiju VMA u lečenju spinalnih bolnih sindroma primenom najsavremenijih spinalnih implantata.
U bogatoj diskusiji nakon uvodnih predavanja raspravljalo se o načinu lečenja i redosledu primene pojedinih terapijskih postupaka u tretmanu hroničnih neurohirurških bolnih sindroma.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas