503.jpg

Lečenje kancerskog bola

12. 11. 2013

Kurs na temu osnovnih principa lečenja kancerskog bola u organizaciji Klinike za neurohirurgiju VMA i Intersekcijskog odbora za bol Srpskog lekarskog društva održan je na Vojnomedicinskoj akademiji.
Lekari specijalisti anesteziologije i neurohirurgije VMA govorili su o etiologiji i karakteristikama bola nastalog najčešće usled progresije maligne bolesti, o medikamentima koji se u tim slučajevima preporučuju, kao i proceni stepena, odnosno sindroma kancerskog bola sa akcentom na terapiji koštanog bola.
Uporednim prikazima objašnjeni su opioidni i nesteroidni antiinflamatorni lekovi - antireumatici, kao i adjuvantni analgetici, ukazano je na najnovije svetske preporuke za njihovo pravilno doziranje, dok je velika pažnja bila usmerena na načine umanjenja neželjenih efekata njihove primene. Bilo je reči i o smernicama za upotrebu transdermalnih flastera koji punu koncentraciju dostižu od 12 do 24 časa od apliciranja što je činjenica koja se neretko zapostavlja, a uz nagli prekid njihovog korišćenja smatra se najčešćom greškom u kliničkoj praksi.
Ostala predavanja na kursu obuhvatila su hirurško lečenje kancerskog bola u koje se najčešće ubrajaju minimalno invazivne procedure, kao i efekte ovakvog modaliteta lečenja.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas