245.jpg

Međunarodni seminar o intrahospitalnom lečenju bola

16. 11. 2009

Beograd, 16.novembar - U organizaciji Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA i Univerzitetske bolnice Riks - Radium hospita u Oslu (Norveška), u amfiteatru VMA održan je seminar posvećen intrahospitalnom lečenju bola. Aktivno učešće u radu simpozijuma uzelo je više od 400 medicinskih radnika, lekara svih specijalnosti i viših medicinskih tehničara iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije.
Intrahospitalni bol predstavlja danas veliki medicinski problem – mnogobrojne studije su dokazale da pacijenti sa bolovima imaju povećan morbiditet, pa samim tim i mortalitet, produžava se vreme njihove hospitalizacije, a time i troškovi lečenja. Upravo zato, cilj ovog seminara bio je upoznavanje sa svim savremenim modalitetima i praktičnim aspektima intrahospitalnog lečenja bola.
Učesnicima skupa obratio se i ambasador Kraljevine Norveške u Beogradu, gospodin Hakon Blankenbord.
Načelnik VMA, general-major, prof.dr dr Miodrag Jevtić, poželeo je svim gostima dobrodošlicu u Vojnomedicinsku akademiju, ustanovu u kojoj se poštuju i primenjuju najviši standardi medicinske struke i nauke.
– Imperativ savremene medicine je saradnja i komunikacija, multidisciplinarnost i timski rad, razmena stručnih informacija. Upravo zato je ovaj amfiteatar vrlo često centar stručnih debata, konferencija i naučnih skupova kao što je i ovaj današnji, srpsko-norveški seminar posvećen intrahospitalnoj terapiji bola - istakao je general Jevtić.
On je podsetio na uspešnu vojnomedicinsku saradnju Srbije i Norveške koja je intenzivirana poslednjih godina.
- Imali smo izuzetnu čast da ovde u VMA budemo domaćini i norveškom premijeru gospodinu Stoltenbergu krajem prošle godine, zajednički smo realizovali multinacionalnu vežbu Siguran put i potvrdili osposobljenost naše sanitetske službe za učešće u mirovnim misijama, koje je započeto juna ove godine učešćem našeg hirurškog tima u misiji UN u Čadu, upravo u okviru norveškog kontigenta –rekao je general Jevtić.
- I današnji skup svedoči da smo na dobrom putu stalnog jačanja saradnje. Drago mi je što su ovde profesori i kolege anesteziolozi iz Univerzitetske bolnice iz Osla: prof. dr Ulf Kongsgaard, dr Steinar Bjørgo, dr Andrej Melnikov i dr sc. med Zorica Mitić koja nije zaboravila svoju Vojnomedicinsku akademiju kao kuću u kojoj je započela svoju anesteziološku karijeru - istakao je Jevtić i dodao da će kao rezultat ovog seminara proisteći i smernice u razvoju terapije bola u bolnicama širom Srbije i zemalja iz okruženja.
Načelnik Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA. pukovnik prof. dr Predrag Romić naglasio je da jedan od najvažnijih postulata savremene medicine kaže da pacijenta ne sme ništa da boli, posebno ne tokom njegove hospitalizacije. Na žalost, ovaj postulat je često prenebregnut u svakodnevnoj borbi za život bolesnika, brzu dijagnostiku, efikasno i brzo lečenje, kao i zbog svih ostalih izazova koji nam se nameću.
– Održavanje ovakvog skupa ima za cilj da se naši stručnjaci upoznaju sa načinima lečenja bola u bolnicama u Norveškoj - istakao je pukovnik Romić.
U radnom delu gosti iz Norveške održali su zapažena predavanja o svojim viđenjima intrahospitalne terapije bola, iskustvima lečenja bola u norveškim bolnicama u poslednjih 20 godina, kao i o smernicama o efikasnom načinu organizacije terapije bola.
Prof.dr Ulf Kongsgaard govorio je o etiologiji, mehanizmima nastanka i principima lečenja bola. Dr Steinar Bjørgo izneo je svoja iskustva o lečenju bola kod pacijenata sa malignim bolestima. Dr Andrej Melnikov je govorio o bolu kod ginekološki operisanih pacijenata i lečenju tog bola sa posebnim osvrtom na regionalnu anesteziju kao i bezbolni porođaj. Dr sc. med.Zorica Mitić je govorila o organizaciji službe za lečenje bola i logici lečenja bola u Norveškoj.
Tokom trajanja skupa promovisan je i „Priručnik o bolu", zajedničko autorsko delo stručnjaka VMA i Univerzitetske bolnice iz Osla (pukovnik prof.dr Predrag Romić i dr sc.med. Zorica Mitić) u kome su precizno date sve preporuke i procedure vezane za organizaciju i sprovođenje moderne intrahospitlane terapije bola u razvijenim zemljama Evrope. 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas