171.jpg

Međunarodni simpozijum o venskoj tromboemboliji

07. 05. 2010

Beograd, 07.maj - Klinika za ortopediju i traumatologiju VMA i Centar za kontinuiranu edukaciju naše ustanove organizovali su Međunarodni simpozijum sa temom: „Profilaksa tromboze dubokih vena u ortopedskoj hirurgiji“ koji je danas održan u amfiteatru VMA. U radu skupa učestvovao je veliki broj eminentnih stručnjaka iz Srbije, Bugarske i Slovenije.
Uvodno predavanje „Venska tromboembolija kao posledica neadekvatne profilakse“ održao je načelnik VMA general-major prof.dr Miodrag Jevtić, koji je tom prilikom naglasio da je duboka venska tromboza veoma česta komplikacija koja nastaje nakon hirurških intervencija, izložio mehanizme njenog nastanka i apostrofirao značaj profilakse. O iskustvima i zapažanjima sa VMA o profilaksi venske tromboembolije nakon operacije ugradnje proteze kuka i kolena govorio je načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju VMA pukovnik prof.dr Zoran Popović. Izlaganje pukovnika prof.dr Nikole Filipovića, zamenika načelnika VMA bilo je posvećeno faktorima koji utiču na izbor leka za profilaksu venske tromboembolije, dok je pukovnik doc.dr Slobodan Marjanović, načelnik Klinike za hematologiju VMA govorio o principima hemostaze i delovanju novih oralnih antikoagulantnih agenasa. Prof.dr Evelina Pazvanska, anesteziolog iz Sofije iznela je nove aktuelne preporuke za profilaksu venske tromboembolije, a prof.dr Oskar Zupanc, ortoped iz Ljubljane, govorio je o prvim kliničkim iskustvima primene oralnih inhibitora hemaglutinacije koji su pokazali visoku efikasnost u profilaksi duboke venske tromboze nakon ortopedskih operacija artroplastike kuka i kolena. Farmakoekonomsku analizu profilakse venske tromboembolije u ortopedskoj hirurgiji izložila je prof.dr Mirjana Antunović, načelnik Insituta za farmaciju VMA.      

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas