348.jpg

Nastavak balkanske vojnomedicinske saradnje

07. 02. 2010

 Pretkongresni sastanak Balkanskog komiteta vojne medicine BKVM održan je u Istanbulu, Turska. Sastanku su prisustvovale delegacije stalnih članica BKVM: Bugarske, Grčke, Rumunije, Srbije i Turske. Našu delegaciju predstavljali su pukovnik prof.dr Đoko Maksić i major doc.dr Boban Đorđević. Učesnici sastanka razmatrali su detaljni plan organizacije 14. kongresa BKVM, koji će biti održan od 10. do 14. maja 2009. godine u Burgasu, Bugarska.
Glavna tema kongresa odnosiće se na multinacionalnu vojnomedicinsku saradnju balkanskih zemalja u mirovnim misijama. Tokom kongresa biće organizovana i tri okrugla stola, na kojima će se razmatrati i pitanja vezano za psihotraumatski stresni sindrom i ulogu vojnih medicinskih tehničara u sanitetima oružanih snaga.
U cilju što bolje regionalne vojno-stručne saradnje posebno je apostrofirana potreba intenzivnije razmene stručnjaka, znanja i iskustava sanitetskih službi balkanskih zemalja. S tim u vezi, u Regionalnom trening centru VMA do kraja godine biće organizovan kurs iz urgentne vojne medicine. Polaznici ovog kursa biće lekari i medicinski tehničari svih balkanskih zemalja. Dogovorena je i organizacija kurseva iz hiperbarične, podvodne i vazduhoplovne medicine, čiji će domaćini biti iz ostalih zemalja članica BKVM.
Za prihvatanje statusa kandidata za članstvo u BKVM nominovane se BJR Makedonija i Moldavija.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas