503.jpg

Novi sajt Vojnosanitetskog pregleda

13. 10. 2016

U cilju lakšeg pristupa sadržajima puštena je u rad nova internet prezentacija Vojnosanitetskog pregleda, vodećeg stručnog časopisa lekara i farmaceuta Vojske Srbije čija se redakcija nalazi pri Institutu za naučne informacije Vojnomedicinske akademije.
Vojnosanitetski pregled (VSP) izlazi 12 puta godišnje, radove objavljene u VSP indeksiraju najpoznatiji biomedicinski indeksni časopisi, a impakt faktor za 2015. godinu iznosi 0.355.
Informacijama u vezi publikovanja radova, kao i arhivi objavljenih brojeva časopisa moguće je pristupiti na internet adresi www.vsp.mod.gov.rs.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas