bezbedno-rukovanje-cit-lekovima.jpg

O bezbednom rukovanju citotoksičnim lekovima na VMA

25. 10. 2016

Prvi simpozijum o bezbednom rukovanju citotoksičnim lekovima u organizaciji Farmaceutske asocijacije Novog Sada i Vojnomedicinske akademije održan je na VMA.
Uvodnu reč održala je načelnica Sektora za farmaciju VMA prof. dr Mirjana Antunović i naglasila da primena citotoksičnih lekova, pored toga što je moćno oružje protiv ozbiljnih bolesti, ima toksične efekte ne samo na zdrave ćelije i tkiva pacijenata, nego i svih uključenih u proces proizvodnje, pripreme i primene terapije. Istakla je i da uzevši u obzir lečenje oboljenja koja su sa epidemiološke tačke gledišta u ekspanziji, lanac svih zaposlenih u ovoj oblasti mora biti adekvatno zaštićen u smislu tačno definisane opreme i specijalizovanog kadra. Rekla je i da je zbog toga današnji simpozijum, prvi sa ovom temom u našoj zemlji, značajan koliko i otvaranje Laboratorije za centralizovanu pripremu citotoksične terapije na Vojnomedicinskoj akademiji, a koja je neophodna svakoj zdravstvenoj ustanovi u cilju zaštite zaposlenih i rada u odgovarajućim uslovima.
Glavna medicinska sestra VMA Verica Milovanović i predsednica organizacionog odbora Simpozijuma, govorila je o ulozi medicinske sestre i zdravstvenog tehničara u ispunjavanju standarda zdravstvene nege u bolničkim uslovima. Naglasila je da je povećana upotreba citostatika uslovljena većim brojem pacijenata, a time je povećan i profesionalni rizik zdravstvenih radnika kod primene citotoksičnih lekova. Kako je rekla, potencijalne opasnosti zbog izlaganja citotoksičnim lekovima odnose se prvenstveno na sestre i farmaceute jer su neizbežno izloženi ovim lekovima i zbog toga ova tema zahteva ozbiljan pristup u vidu isticanja jasnih protokola i sigurnosnih metoda, edukacije medicinskog kadra i obezbeđenja kontrolisanih uslova za rad čime će se rizik od ekspozicije svesti na najmanju moguću meru.
Kroz devet predavanja na Simpozijumu obrađene su teme zakonskih regulativa za bezbednu pripremu i primenu citotoksičnih lekova, kao i pravila u sakupljanju i odlaganju citotoksičnog otpada. Istaknute su mere prevencije koje podrazumevaju više obrazovanje zdravstvenih radnika, sticanje znanja radi većeg uticaja na zdravstveno ponašanje uz ažuriranje praktičnih smernica, ali i neophodnost zakonskih rešenja i nacionalnih vodiča čime će proces od pripreme do primene citostatika u zdravstvenim ustanovama biti regulisan prema standardima za prevenciju i minimalnu mogućnost izloženosti štetnim dejstvima.
U cilju unapređenja uslova rada na hematoonkološkim odeljenjima i povećanja bezbednosti zaposlenih i pacijenata, o pravilnoj aseptičnoj pripremi citotoksične terapije, iskustvima i bezbednosti i zdravlja na radu od prijema leka do citotoksičnog otpada, govorili su pripadnici VMA, Instituta za onkologiju Vojvodine, Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije, kao i pripadnici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas