ESPEN_VMA.jpg

O kliničkoj ishrani u Solunu

17. 04. 2013

 

Lekari iz Klinike za opštu hirurgiju Vojnomedicinske akdemije učestvovali su u radu 9. škole Kliničke nutricije Evropskog udruženja za kliničku  ishranu - ESPEN, 1. kongresa Kliničke ishrane Grčke, kao i 5. internacionalne konferencije u okviru evropskog projekta "Borba protiv gladi" (Fight against malnutrition) u periodu od 12. do 14. aprila 2013. godine u Solunu, Grčka.
VMA su u Solunu predstavljali, pored prim. dr Marine Panišić koja je bila predavač po pozivu i u radu škole i Kongresa, potpukovnik dr Zoran Kostić, dr Damjan Slavković, major dr Vladimir Nešković i kapetan dr Branimir Nešković.
Klinička ishrana sve više dobija na važnosti i značaju na svetskom nivou, jer je ustanovljeno da tok bolesti i lečenja u veoma velikoj meri zavisi od stanja uhranjenosti bolesnika i načina i kvaliteta ishrane tokom boravka u bolnici. Prisutni su imali priliku da čuju najnovija istraživanja iz ove oblasti i da se upoznaju sa ranom dijagnostikom, hirurškim lečenjem i neophodnim koracima prevencije komplikacija operativnog lečenja pohranjenih bolesnika. U radu je aktivno učestvovalo deset eminentnih predavača iz Evrope, licenciranih za kliničku nutriciju.
Učešće u radu škole za kliničku nutriciju pružilo je velike mogućnosti našim lekarima na unapređenju kako naučnog tako i praktičnog znanja i kontinuiranog usavršavanja u ovoj oblasti. U toku održavanja Kongresa su se ukazale brojne prilike za uspostavljanje buduće saradnje sa kolegama iz evropskih zemalja i dogovoreni su koraci za dalju stručnu saradnju.
 
Beograd, 17. april 2013. godine

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas