503.jpg

O lečenju pacijenata sa kolorektalnim karcinomom

17. 04. 2014

Radionica pod nazivom „Procena resektabilnosti i ciljevi lečenja pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom“ u organizaciji Klinike za opštu hirurgiju, Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Instituta za radiologiju, Sektora za farmaciju i Instituta za patologiju i sudsku medicinu Vojnomedicinske akademije održana je na VMA.
Učesnici ove interaktivne nastave bili su lekari različitih specijalnosti radi objektivnog i svestranog pristupa lečenju ovog maligniteta koji se u svetu po učestalosti nalazi na drugom mestu, a od kojeg godišnje u našoj zemlji oboli oko 3800 ljudi.
Osim na značaj skrininga i rane dijagnostike, deo predavanja bio je usmeren na rezultate iz prakse tokom poslednjih 15 godina i značajne pomake u medikamentnom i hirurškom lečenju čime je preživljavanje pacijenata ove vrste značajno produženo. Govorilo se takođe i o ciljevima lečenja neresektabilnih pacijenata usmerenih prvenstveno na kvalitet njihovog života tokom svih stadijuma bolesti.
Uz činjenicu da su u 20 do 30 odsto dijagnostikovanih karcinoma debelog creva već prisutne metastaze na jetri, te je kompletna terapija usmerena na njih, a ne na primarno žarište, deo predavanja bio je posvećen i kompletnoj strategiji lečenja. Diskutovano je o tome koji su to ograničavajući faktori koje treba uzeti u obzir i kojim se kriterijumima treba voditi prilikom donošenja odluke o resektabilnosti metastaza, zbog čega je veoma mali broj dijagnostikovanih slučajeva karcinoma ove vrste operabilan, kao i o ulozi svih učesnika u konzilijarnim odlukama.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas