ORL mart 2015.jpg

O savremenom pristupu u hirurškom lečenju oboljenja srednjeg uva na VMA

30. 03. 2015

Akreditovani međunarodni kurs prve kategorije pod nazivom „Savremeni pristup u hirurškom lečenju oboljenja srednjeg uva“ u organizaciji Klinike za otorinolaringologiju Vojnomedicinske akademije, a u saradnji sa Akademskim udruženjem ORL klinika severozapadne Švajcarske i Udruženjem otorinolaringologa ORL BAL International, održan je na VMA.
Zastupnik načelnika Vojnomedicinske akademije pukovnik prof. dr Zoran Šegrt u uvodnoj reči istakao je da je VMA često domaćin stručnim okupljanjima sa međunarodnim učešćem i da je to od neprocenjivog značaja za održavanje i unapređivanje kvaliteta lečenja. Rekao je da je razvoj savremene tehnologije, posebno tokom poslednje tri decenije, otvorio velike mogućnosti u hirurškom lečenju oboljenja srednjeg i unutrašnjeg uva. To je omogućilo uspostavljanje novih standarda u otohirurgiji tako sa više nije prioritet samo otklanjanje bolesti već i očuvanje funkcionalnosti struktura spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva. Time se značajno poboljšava kvalitet života pacijenta i dodaje nova dimenzija humanosti u proces lečenja što je od velikog značaja ne samo za njega već i za njegovu porodicu.
Zastupnik načelnika Klinike za ORL pukovnik asist. dr Milanko Milojević pozdravio je predavače iz Univerzitetske bolnice u Cirihu, profesora Probsta i profesora Hubera, kao i profesora dr Mihaela Podvineca predsednika udruženja ORL BAL International iz Bazela, koji je ujedno bio i moderator kursa.
Pored njih, gostujući predavači na kursu bili su i profesorka dr Dragoslava Đerić iz Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijlanu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr Milan Stanković sa ORL klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao i predsednik programskog odbora kursa profesor dr Dragan Dankuc sa Klinike za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
U toku ovog dvodnevnog kursa polaznici su imali priliku da se upoznaju sa indikacijama za ovu vrstu hirurgije, neophodnom radiološkom preoperativnom pripremom, opremom koja se koristi, hirurškim tehnikama, komplikacijama koje se mogu javiti i načinima njihovog lečenja, kao i novinama u ovoj vrsti hirurgije. Izvedena je i hirurgija uživo tokom koje su prikazane tri različite operacije kojima se na savremen način hirurški leče oboljenja srednjeg uva. Jedna prikazana je prvi put u Srbiji - operacija stapedotomije koja se izvodi sa specijalnom protezom.
Kursu, koji je prvenstveno namenjen edukaciji specijalizanata i mladih specijalista koji žele da se bave otohirurgijom, ali je od koristi i iskusnim otohirurzima, prisustvovao je veliki broj otorinolaringologa iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas