Patologija.jpg

O specifičnosti rada u oblasti patologije na VMA

10. 04. 2014

Kurs kontinuirane medicinske edukacije "Specifičnosti rada u patohistološkim, citološkim i citogenetskim laboratorijama" u okviru memorijalnog skupa "Sećanje na Nenada Jeremića" u organizaciji Instituta za patologiju i sudsku medicinu VMA i Zdravstvenog saveta Srbije održan je 9. aprila 2014. godine na VMA.
Uvodno predavanje o značaju profesionalne saradnje patologa i laboratorijskih tehničara održala je načelnica Instituta prof. dr Snežana Cerović i naglasila važnost upoznavanja sa obimom posla tehničara u cilju unapređenja saradnje i kvalitetnije komunikacije svih zdravstvenih radnika angažovanih u ovoj oblasti. Ističući bogat istorijat Instituta u kojem se ex tempore dijagnostika vrši od 1957. godine, prof. Cerović navela je i da je ovaj sastanak jedan od oblika obeležavanja 110 godina od osnivanja Instituta.
Izlaganja u nastavku obuhvatila su karakteristike savremenih dijagnostičkih metoda u domenu histopatologije, organizaciju rada i zaštite u laboratorijama, ali i metodiku izvođenja praktičnog dela nastave iz ove grane medicine.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas