Kurs vakcine 042015.jpg

O vakcinaciji na VMA

17. 04. 2015

Kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom "Vakcine - najsigurnija zaštita protiv infektivnih bolesti" u organizaciji Instituta za epidemiologiju Sektora za preventivnu medicinu Vojnomedicinske akademije održan je na VMA. Predavači su bili načelnik Instituta za epidemiologiju pukovnik doc. dr Srđan Lazić, načelnica Centra za kliničku farmakologiju prof. dr Viktorija Dragojević Simić, načelnica Odseka za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija prof. dr Vesna Šuljagić i dr Milena Krstić i major dr Željko Jadranin iz Instituta za epidemiologiju VMA.
U uvodnoj reči načelnica Sektora za preventivnu medicinu prof. dr Sonja Radaković rekla je da trenutno nema aktuelnijeg javnozdravstvenog problema u Srbiji od pitanja vakcinacije. Istakla je značaj obavezne vakcinacije i ilustrovala to podatkom da je dužina životnog veka u poslednjih 150 godina više nego udvostručena, velikim delom zahvaljujući vakcinaciji kojom je značajno smanjena smrtnost novorođenčadi. Vojnomedicinska akademija se bavi vakcinacijom dece vojnih osiguranika u Dečjem dispanzeru VMA, vakcinacijom rizičnih grupa i pacijenata kao što su npr. zdravstveni radnici, kao i vakcinacijom pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane koji učestvuju u mirovnim misijama.
Na kursu je bilo reči o osnovnim principima i strategijama vakcinacije i sigurnoj primeni vakcina. Istaknut je značaj vakcinacije dečje populacije za prevenciju pojave infektivnih bolesti i sprečavanje mogućih komplikacija. Takođe, predavanjima je obuhvaćena i primena vakcina u prevenciji pojave infekcija u bolničkoj sredini, a govorilo se i o pravcima razvoja vakcina i vakcinaciji putnika u međunarodnom saobraćaju. Posebno je istaknut značaj vakcinacije kao preventivne mere u okviru priprema pripadnika Vojske Srbije za odlazak u mirovne misije. S obzirom da su pripadnici mirovnih misija izloženi velikom broju infektivnih bolesti koje su aktuelne u zemljama u kojima borave, neophodna je adekvatna i stručna priprema u smislu edukacije o rizicima od infekcije i primeni opštih i specifičnih mera prevencije.
Vakcinacija kao specifična mera u sprečavanju i suzbijanju infektivnih bolesti, pored obezbeđenja higijenski ispravne vode za piće i primene antibiotika, predstavlja najefikasnije sredstvo u borbi protiv ovih bolesti. Korist od vakcinacije ne odnosi se samo na pojedine članove populacije, već je ova preventivna mera od velikog značaja za populaciju u celini. Širenje infekcije u populaciji, sa osobe na osobu, sprečava se jedino ako je veliki procenat članova te populacije imun (visok kolektivni imunitet). Na taj način se korist od imunizacije odnosi na populaciju u celini. Odgovarajućim vakcinama i strategijom vakcinacije moguća je eliminacija, pa čak i iskorenjivanje nekih infektivnih bolesti.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas