Osnovan Klub laringektomiranih VMA.jpg

Osnovan Klub laringektomiranih osoba VMA

30. 05. 2013

Prvi sastanak povodom osnivanja „Kluba laringektomiranih osoba VMA“ u organizaciji Klinike za otorinolaringologiju VMA održan je na Vojnomedicinskoj akademiji.
Načelnik VMA brigadni general prof. dr Marijan Novaković, pohvalivši inicijativu za osnivanje ovog Kluba, rekao je da se godišnje se na VMA uradi veliki broj hirurških zahvata totalnih laringektomija kojima se kompletno odstranjuje larinks, što za posledicu ima gubitak sposobnosti govora. Osnivanje ovog Kluba posledica je dugogodišnje prakse koja je pokazala da se ovakve bolesti leče multidisciplinarnim pristupom i timskim radom, kao i da je lečenje tela nemoguće odvojiti od sveobuhvatnog ljudskog pristupa svakom pacijentu.
Načelnik Klinike za otorinolaringologiju VMA pukovnik dr Dušan Bijelić najavio je nastavak stručnog programa u okviru kojeg su predstavljeni različiti aspekti procesa lečenja pacijenata ove vrste. Prisutni su imali priliku da čuju niz predavanja o aktivnostima i ulozi Kluba, pojedinostima vezanih za hirurške zahvate, ali i načinima rehabilitacije pacijenata poput predavanja prof. dr Vlada Delića sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Prof. Dedić predstavio je mogućnosti primene sintetizatora govora u formi telefonske aplikacije kao vokalnog pomagala kod laringektomiranih pacijenata.
U proces rehabilitacije pacijenta koji započinje već prvom hospitalizacijom uključeni su defektolog-logoped, specijalista ORL hirurgije, ORL specijalista - fonijatar, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeut, tim medicinskih sestara i tehničara Klinike za ORL, kao i medicinski psiholog i socijalni radnik. Pacijentu i članovima njegove porodice potrebno je pružiti punu podršku pri suočavanju sa malignitetom koji je najčešći uzrok totalnih laringektomija, kao i nakon operacije kada je pacijentu neophodna resocijalizacija i vokalna rehabilitacija.

 

Beograd, 30. maj 2013. godine
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas