Prof Deren Hajlend na VMA.jpg

Predavanje o kliničkoj ishrani održano na VMA

16. 03. 2016

Predavanje jednog od vodećih svetskih stručnjaka na polju nutricije teških bolesnika prof. dr Derena K. Hajlenda (Daren K. Heyland) iz opšte bolnice u Kingstonu, Kanada održano je na Vojnomedicinskoj akademiji.
Gosta je u ime organizatora dočekao pukovnik prof. dr Jefta Kozarski sa Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA. U uvodnoj reči profesora Kozarskog istaknuto je da je velika čast što će vodeći ekspert podeliti dvadesetogodišnje iskustvo u lečenju kritično obolelih pacijenata jer u našoj zemlji oblast kliničke ishrane još nije dovoljno razvijena. Napomenuo je da su predavanja poput ovog, osim za edukaciju medicinskog kadra veoma značajna kako bi se klinička nutricija uvela u svakodnevnu rutinsku medicinsku praksu kao integralan i važan deo terapije pacijenata.
Predavanje profesora Hajlenda, svetski priznatog intenziviste i glavnog autora kanadskog vodiča za nutriciju kritično obolelih, bilo je posvećeno aktuelnim dilemama u kliničkoj nutriciji pacijenata u odeljenjima intenzivne nege. Istakao je najnovije metode iz ove oblasti, kao i rezultate velikih međunarodnih kliničkih studija sa preko 3.000 ispitanika. Tokom izlaganja je naglasio da sistematična ishrana pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja (JIL) ima uticaja na konačne rezultate lečenja i terapije. Naveo je da nutritivne potrebe pacijenata zavise od karakteristika i životne dobi pacijenata, ali i od vrste povreda, načina života i perioda boravka u jedinicama intenzivne nege. Profesor Hajlend je govorio i o faktorima rizika kliničke nutricije pacijenata u JIL-u u Kanadi i važnim razlikama u vodičima kliničke prakse zaključujući da sa tačke gledišta nutricije jedino pronalaženje optimalnog tretmana donosi korist uspešnom oporavku pacijenata.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas