BBalint predavanje SANU.jpg

Predavanje prof. dr Bele Balinta na tribini SANU

23. 02. 2017

Načelnik Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju Vojnomedicinske akademije prof. dr Bela Balint, naučni savetnik, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), održao je predavanje na tribini ogranka SANU u Novom Sadu.
Tema predavanja profesora Balinta odnosila se na prikaz i dostignuća terapijske primene multi-modalnih afereza u praksi VMA. Predavanje je ujedno i prvo publikovanje rezultata ove vrste lečenja, koja se od 2007. godine po potrebi primenjuje na VMA uz stalno proširenje indikacija i prilagođavanje tehnike izvođenja.
Osnovni cilj multi-modalnih afereza je da omoguće brz povratak iz nekog ireverzibilnog, po život opasnog zdravstvenog stanja pacijenta u stanje sa verovatnijim pozitivnim kliničkim ishodom. Ova originalna terapijska metoda dovodi do istovremenih pozitivnih i željenih efekata više krvnih komponenti uz rekonstituciju njihovih funkcija i opšteg oporavka pacijenta.
Procedure multi-modalne afereze do sada su uspešno primenjene na VMA u tretmanu pacijenata sa hematološkim i posledičnim opštim poremećajima, pacijenata lečenih transplantacijom bubrega, transplantacijom jetre i postooperativnim komplikacijama, a primenom ove kompleksne metode lečeni su i pacijenti sa hemosiderozom ili hemohromatozom. Najnovija terapijska upotreba multi-modalne afereze izvedena je kod pacijenta sa paroksizmalnom noćnom hemoglobinurijom - intenzivnom hemolizom čime je jednokratnim urgentnim tretmanom uspešno premošćena hemolizna kriza. Stanje pacijenta je stabilizovano, a istovremeno su stvoreni uslovi za naknadno izvođenje alogene transplantacije matičnih ćelija.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas