3.jpg

Pripadnici VMA na svetskom kongresu vojne medicine

30. 05. 2019

Delegacija Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane predvođena načelnikom VMA pukovnikom prof. dr Miroslavom Vukosavljevićem učestvovala je u radu 43. svetskog kongresa vojne medicine u organizaciji Međunarodnog komiteta za vojnu medicinu (MKVM) održanom od 19. do 24. maja 2019. godine u Bazelu, Švajcarska.
Delegaciju su pored profesora Vukosavljevića činili načelnica Nacionalnog centra za kontrolu trovanja (NCKT) VMA prof. dr Slavica Vučinić, načelnik Klinike za kardiologiju i urgentnu internu medicinu VMA puk. prof. dr Slobodan Obradović i ppuk. asist. dr sc. med. Petar Ristić iz Klinike za endokrinologiju VMA.
Glavna tema kongresa bila je „Medicina u pokretu“ čime je omogućeno sveobuhvatno sagledavanje problematike vojne medicine sa brojnim iskustvima iz ratnih sukoba, mirovnih misija u različitim delovima sveta, sagledavana su etička i logistička pitanja, kao i teme iz oblasti psihologije ratnih sukoba. Pred 156 učesnika iz 67 zemalja pripadnici VMA održali su zapažena predavanja. Profesor Obradović održao je predavanje o novinama u lečenju plućne embolije, dok je profesorka Vučinić izlagala o iskustvima iz VMA o zloupotrebi novih psihoaktivnih supstanci. Nacionalni delegati vojnog zdravstva naše zemlje profesor Vukosavljević i profesorka Vučinić učestvovali su i u radu Generalne skupštine Međunarodnog komiteta vojne medicine (MKVM) prilikom koje se razmatraju važne odluke za dalji tok međunarodne saradnje u ovoj organizaciji, kao i zaključci sa Kongresa.
MKVM je međunarodna organizacija u čijem radu VMA aktivno učestvuje. Osnovni principi MKVM odnose se na profesionalnu saradnju vojnosanitetskih službi sa zadatkom da brinu o ranjenicima i bolesnima, da aktivno razmenjuju znanja u oblasti vojne medicine putem različitih oblika vojnomedicinske saradnje, jačaju međusobno razumevanje, toleranciju i koegzistenciju, održavaju međusobne kontakte vojnomedicinskih službi zemalja u svetu i poštuju brojne druge misije koje se odvijaju pod pokroviteljstvom ove organizacije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas