503.jpg

Prva videoasistirana uniportalna pneumonektomija urađena na VMA

07. 06. 2017

Na Vojnomedicinskoj akademiji uspešno je urađena videoasistirana uniportalna pneumonektomija kod pacijentkinje stare 71 godinu što je prvi slučaj odstranjenja celog plućnog krila minimalno invazivnim pristupom u Srbiji.
Postoperativni tok je prošao uredno, a pacijentkinja je nakon šest dana puštena na kućno lečenje u dobrom opštem stanju.
Ovakav vid lečenja pruža brojne prednosti pacijentima obolelim od teških plućnih bolesti, a konkretan slučaj operativnog lečenja pacijentkinje obolele od karcinoma bio je dodatno otežan zbog pridruženih kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa. Posebnu prednost uspešnosti operacije pružilo je i učešće lekara drugih specijalnosti na VMA koji su omogućili precizno isplaniranu i kontrolisanu pripremu operativnog lečenja.
Operaciju je izveo hirurški tim u sastavu načelnika Klinike za grudnu hirurgiju VMA pukovnika doc. dr Vlade Cvijanovića, ppuk. asist. dr sc. med. Nebojše Marića, ppuk. dr Aleksandra Ristanovića, anesteziologa dr Aleksandra Vranjanca, a u operaciji su učestvovali i kapetan dr Dejan Stojković i Jasna Lukić, instrumentarka.
Ovakve operacije preporučeno se izvode samo u ustanovama u kojima postoji višegodišnje iskustvo primene videoasistirane grudne hirurgije u lečenju karcinoma pluća.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas