267.jpg

Prvi čas za studente VMA

28. 09. 2009

Beograd, 28.septembar – Studentima vojne medicine, Visoke škole VMA, prvo predavanje u školskoj godini koja je danas zvanično započela, održao je načelnik VMA, general-major prof.dr Miodrag Jevtić.

Nakon završene jednomesečne vojnostručne obuke, prva klasa studenta vojne medicine, kojima su se pridružila dva kadeta iz Republike Crne Gore i Bosne i Hercegovine, započeli su nastavu detaljnim upoznavanjem sa studijskim programom i obavezama koje ih očekuju.

Obraćajući se studentima, general Jevtić istakao je da će studenti VMA imati priliku da uče u jednoj od najsvremenijih zdravstvenih ustanova na Balkanu, od vrhunskih stručnjaka, iz najnovije medicinske literature, u atmosferi rada i zdrave konkurencije.

- Ovo je veliki dan za VMA i sve njene pripadnike, ali i za generacije onih koji su stvarali i gradili ovu kuću i za sve koji će doći posle nas. Želim da Vi, koji danas započinjete školovanje, budete budući lideri srpske medicine, da budete profesori i nastavnici ali i rukovodioci i vrhunski oficri spremni da odgovore izazovima svakodnevnice. –naglasio je general Jevtić.

On je istakao da će studenti u VMA imati nastavu po svetskim standardima i i strogim kriterijumima, da od njih očekuje da budu posvećeni sticanju znanja, ali i da njihove ocene budu merilo kvaliteta obrazovanja koje stiču.
–Procenili smo da je rad u malim grupama najbolji preduslov za kvalitetno znanje. Zato na studije i upisujemo mali broj studenata, u skladu sa potrebama sistema odbrane. Svaki student će od početka do kraja studija imati mentora koji će ga bodriti kada zastane, svaetovati kada naiđe na prepreke, podsticati da bude još bolji kada postigne uspeh-rekao je Jevtić i dodao da će stručnjaci VMA nastojati da studente nauče analitičkom razmišljanju, ovladavanju dijagnostičkim i tarapijskim metodama i razumevanju značaja zravstvenog prosvećivanja u rešavanju problema. –Cilj nam je da Vas naučimo da se poštovanje ličnosti pacijenta može najbolje iskazati kroz veštinu komunikacije, koja je podjednako važna i kad je u pitanju komunikacija sa kolegama i ostalim zdravstvenim institucijama. Za one koji budu pokazali inters da se bave naučnim radom, otvorićemo vrata naših laboratorija i uputiti ih u veštine naučnog metoda, kao i veštine prezentovanja rezultata rada. -kazao je Jevtić i podsetio da su studijskim programom integrisanih akademskih studija medicine predviđena 34 obavezna i 34 izborna pedmeta

-Želim Vam puno rada, odličnih rezulatata i još snažnijih motiva u borbama za pobedu zdravlja. Opredelili ste se da studirate medicinu, ali i da ovladate specifičnostima vojne medicine, i da upoznate vojnički život i da najplememnitiji nasčin odužite svoj dug državi i vojsci. U tome imate punu podršku VMA i Ministarstva odbrane Srbije koje je obezbedilo sve uslove za uspešno studiranje i predvidivu profesionalnu karijeru. Srećno! – rekao je načelnik VMA general-major prof.dr Miodrag Jevtić studentima VMA na kraju prvog školskog časa.

Dekan Visoke škole VMA, akademik, pukovnik prof.dr Miodrag Čolić je potom studente detaljno upoznao sa nastavnim programom i rukovodiocima predmeta na prvoj godini studija kao i sa svim pravima i obavezama studenata Visoke škole VMA.Studenti su zatim zadužili knjige i radni pribor.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas