517.jpg

Rezultati VMA u 2011. godini

25. 01. 2012

Na redovnoj godišnjoj analizi funkcionalne sposobnosti Vojnomedicinske akademije, koja je održana 24. januara 2012. godine, predstavljeni su najznačajniji rezultati u 2011. godini, analizirani izazovi u radu i predstavljeni planovi za naredni period.

Načelnik VMA brigadni general prof. dr Marijan Novaković rekao je da se, na osnovu predstavljenih rezultata svojih saradnika, može zaključiti da je prethodna godina za VMA bila uspešna. U svim oblastima delovanja VMA postoje pomaci. Kada je reč o tehničkom osavremenjivanju tu je neophodno pomenuti otvaranje hiperbarične komore i nove angio sale, nabavka linearnog akceleratora i neurohirurškog operacionog mikroskopa.
 
Kada je reč o obrazovanju, akreditovan je Medicinski fakultet VMA Univerziteta odbrane koji će u ovoj godini upisati 4. generaciju kadeta na šestogodišnje studije vojne medicine. Takođe, započeto je usavršavanje 15 alžirskih vojnih lekara na različitim vidovima usavršavanja na VMA. Osnovan je Centar za transplantaciju solidnih organa radi bolje koordinacije ovog procesa, časopis Vojnosanitetski pregled dobio svoj prvi impakt faktor, VMA je dobio resertifikaciju ISO standarda kvaliteta i sl. Ipak, ono što ostaje najvažniji zadatak VMA je kontinuirano podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju u ovoj bolnici jer svi ovi rezultati imaju smisla samo ukoliko korisnici zdravstvenih usluga to potvrđuju, rekao je general Novaković. 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas