14354_88320_mo_logo_blank_nova.jpg

Saopštenje Ministarstva odbrane

01. 04. 2014

Ministar odbrane u tehničkoj vladi Nebojša Rodić naredio je danas da se obustavi projekat koji je u kratkom periodu izazvao reakciju uvažavajućeg broja građana. Reč je o projektu koji je trebalo da se realizuje na Vojnomedicinskoj akademiji, a kojim je predviđeno testiranje nad psima koji više ne mogu da obavljaju zadatke u jedinicama Vojske Srbije.
Početkom godine Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) obratila se Vojnomedicinskoj akademiji sa molbom za saradnju u vezi sa realizacijom projekta „Regenerativni potencijal nanokristala hidroksiapatita i njegovog konjugata sa vitaminom D u terapiji peri-implantnih kostnih defekata“.
Predviđeno je da se projekat realizuje na Vojnomedicinskoj akademiji, u Odeljenju za uzgoj laboratorijskih i eksperimentalnih životinja Instituta za medicinska istraživanja. Projektom je trebalo da se pri eksperimentu koriste psi, pre svega, zbog svojih fizioloških osobina.
Zahtev za dozvolu projekta podnet je Etičkom komitetu Vojnomedicinske akademije za rad sa eksperimentalnim životinjama. Pravilnikom o radu Etičkog komiteta Vojnomedicinske akademije za rad sa eksperimentalnim životinjama regulisani su sastav i rad tog tela. Pravilnik je u skladu sa domaćim zakonodavstvom (član 35. Zakona o dobrobiti životinja „Službeni glasnik“ RS broj 41/09) i Evropskom konvencijom o zaštiti kičmenjaka koji se koriste za oglede i druge naučne svrhe.
Napominjemo još jednom da Ministarstvo odbrane insistira na doslednoj primeni domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u svakom postupku koji sprovodi.
Posebno predočavamo javnosti da je i ovakav vid nadzora nad radom državnih institucija delotvoran, bez obzira na to što se u konkretnom slučaju nije pristupilo, ni započelo sa realizacijom projekta.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas