Nefrolozi.jpg

Sastanak nefrologa na VMA

06. 12. 2016

Stručni sastanak Nefrološke sekcije Srpskog lekarskog društva u organizaciji Klinike za nefrologiju Vojnomedicinske akademije održan je na VMA.
Načelnik Klinike za nefrologiju VMA puk. prof. dr Dragan Jovanović održao je uvodno predavanje o najznačajnijim dostignućima Klinike u prethodnom periodu. Govorio je takođe o napretku struke istakavši neophodnost usavršavanja stručnog kadra, kontinuiran naučnoistraživački rad i učešće na projektima, ali i saradnju sa drugim ustanovama u cilju unapređenja kliničke prakse u zemlji.
Na sastanku kojem je prisustvovao veliki broj nefrologa iz zemlje, lekari VMA održali su predavanja na temu aktuelnosti iz kliničke nefrologije. Predavanja prim. doc. dr sc. med. Violete Rabrenović i asist. dr Marijane Petrović bila su posvećena zapaljenjima bubrega - glomerulonefritisima (GN), a bilo je reči i o najtežem stadijumu bolesti - rapidno progresivnom GN i petogodišnjem iskustvu VMA u lečenju i terapiji pacijenata sa ovim oboljenjem. U nastavku stručnog skupa major dr Vladimir Vasiljević i dr med. Svetlana Antić govorili su o klasifikaciji patohistoloških tipova sistemskog eritemskog lupusa (SLE) i lupus nefritisa - glavnog uzroka morbiditeta i mortaliteta bolesnika sa SLE, kao i o kliničkim karakteristikama nefrotskog sindroma kod starije populacije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas