O programu transplantacije.jpg

Sastanak o programu transplantacije organa na VMA

30. 06. 2016

Interni stručni sastanak o unapređenju programa kadaverične transplantacije organa na VMA i savremenim dostignućima u ovoj oblasti održan je na Vojnomedicinskoj akademiji. Sastanak je vodio koordinator za transplantaciju organa na VMA puk. prof. dr Đoko Maksić i u uvodnoj reči najavio sedam predavača, pripadnika Transplantacionog tima VMA, koji su prisutnima približili ovu tematiku sa ciljem daljeg razvoja procesa transplantacije na Vojnomedicinskoj akademiji.
O prvom koraku u procesu transplantacije - utvrđivanju moždane smrti, govorila je asist. mr sc. med. Snežana Čolić i iznela iskustva iz kliničke prakse VMA. Pored predstavljanja standardnih zakonski regulisanih dijagnostičkih metoda, bilo je reči o mogućnostima uvođenja još dopunskih testova poput gama scintigrafije i cerebralne angiografije čime bi se dodatno potvrđivalo odsustvo moždane cirkulacije. Predavanje načelnika Odeljenja za intenzivnu terapiju VMA ppuk. doc. dr Dragana Đorđevića bilo je posvećeno značaju intenziviste u ranoj detekciji i održavanju hemodinamske stabilnosti potencijalnih donora što čini temelj uspešnosti procedure presađivanja odnosno funkcije organa nakon transplantacije. U cilju usavršavanja struke u eksplantacijsko-transplantacionom procesu, predavanje profesora Maksića odnosilo se na transplantaciju organa kod starije populacije i programu Eurotransplanta pod nazivom „Old for Old“ koji je do sada pokazao dobre rezultate po pitanju kompatibilnosti donora i primaoca u sličnom starosnom dobu.
U daljem toku sastanka govorili su prof. dr Darko Mirković iz Klinike za opštu hirurgiju VMA o multiorganskoj eksplantaciji i perfuziji organa, načelnik Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju puk. doc. dr Aleksandar Tomić o hirurškim aspektima transplantacije bubrega, dr Predrag Marić sa Klinike za urologiju o urološkim aspektima značajnim za uspeh transplantacije bubrega i puk. dr sc. med. Neven Vavić iz Centra za transplantaciju solidnih organa o faktorima od značaja za preživljavanje primaoca i renalnog alografta.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas