OPCW.JPG

Sastanak Organizacije za zabranu hemijskog oružja u Hagu

17. 06. 2013

Naučni savetodavni odbor Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW), održao je svoju 20. sednicu u periodu od 10. do 14. juna 2013. godine u Hagu, Kraljevina Holandija. Kao član ovog najvišeg savetodavnog tela Organizacije za zabranu hemijskog oružja učestvovala je načelnica Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA prof. dr Slavica Vučinić. Uloga Naučnog savetodavnog odbora je da omogući Generalnom direktoru OPCW da u okviru njegovih ingerencija, daje specijalizovane savete Izvršnom savetu ili državama članicama, iz oblasti nauke i tehnologije u skladu sa Konvencijom o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju (Chemical Weapons Convention-CWC). Naučni savetodavni odbor čini 25 nezavisnih eksperata iz oblasti relevantnih za Konvenciju koje nominuju države članice OPCW.
Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, kao prvi multilateralni sporazum o razoružanju koji zahteva totalno eliminisanje čitave kategorije oružja za masovno uništavanje, pod efektivnom međunarodnom kontrolom i verifikacijom i u tačno utvrđenom vremenskom roku, stvorila je suštinske uslove da saradnja u ovoj oblasti bude efikasnija.
Republika Srbija, kao aktivna članica OPCW i zemlja koja je ispunila najvažnije obaveze iz Konvencije, stalno unapređuje i razvija saradnju sa Organizacijom za zabranu hemijskog oružja i njenim državama članicama. Svi naši kapaciteti, ekspertiza i znanje u ovoj oblasti, stavljeni su na raspolaganje jer je od najvećeg značaja da se putem saradnje i pomoći zemljama kojima je ona neophodna, omogući da obaveze iz Konvencije budu što pre i u potpunosti izvršene.
Tokom dugogodišnje saradnje koju Ministarstvo odbrane i Vojnomedicinska akademija imaju sa OPCW, NCKT VMA učestvovao je u brojnim trening kursevima za instruktore iz celog sveta koji su bili na edukaciji u VMA i CUK ABHO, a saradnja je nastavljena i tokom ove godine. Republika Srbija i OPCW su u periodu od 3. do 7. juna organizovali 9. internacionalni osnovni kurs pomoći i podrške u ABHO centru u Kruševcu, na kome su učestvovali i predavači iz Vojnomedicinske akademije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas